Älykkäät ympäristöt - koodilla koulu haltuun!

Blogg's framsidan | Visa projekt  |  Visa alla bloggar


ÄLYKÄS APILA - Hiidenkiven peruskoulun projektiesitys

(Publicerat 19.02 2016 klo 15:56)

ÄLYKÄS APILA


1 Mikä on ollut koulukohtainen tavoitteenne? 

Älykäs apila – kouluun hankitaan tabletteja ja muuta tietotekniikkaa tukemaan yhteistoiminnallista oppimista ja ryhmissä työskentelyä. Luokkatilat on koulussa järjestetty apiloiksi ja luokissa työskennellään pääsääntöisesti neljän hengen ryhmissä. Tavoitteena on jokaiseen apilaan tuleva apilan luokkiin lainattava tablettisalkku, jossa on tabletti jokaiselle ryhmälle. Tämän lisäksi luokkatiloja muunnellaan ja erikoisluokkia kehitetään tukemaan älykäs apila –ajattelua… 
 
2 Miten tavoite on toteutunut? Ja mitä vielä tavoitellaan? 
Tabletteja on hankittu siten, että niitä riittää jokaiseen apilaan vähintään yksi 5-6 tabletin salkku. Yksi alkuopetuksen luokkatila on kalustettu uusiksi, pulpettien tilalle on hankittu joustavasti eri työtapoihin soveltuvia kalusteita. Nykyinen keramiikkaluokka muutetaan syyslukukauden 2016 alkuun mennessä erityisesti käsityön ja kuvataiteen opetuksen teknologialuokaksi, jossa on robotiikkasarjoja ja 3D-tulostimia perinteisen keramiikka-, kankaanpainanta- ym. välineiden rinnalle. 
 
3 Millaisia välineitä ja kalustusta olette hankkineet tavoitteenne toteuttamiseksi? 
Tabletteja ja huonekaluja. 
 
4 Millaisia tavoitteen toteutumisesta johtuvia levittämisajatuksia teillä on virinnyt jo tässä vaiheessa? 

 

Kehitämme työtapoja, joissa tabletteja käytetään juuri ryhmätyöskentelyn välineinä, ei henkilökohtaisina välineinä, joita pitäisi hankkia jokaiselle oppilaalle erikseen. Kokemukset luokkatiloista, joissa ei ole enää pulpettia joka oppilaalle, vaan joustava työympäristö, ovat myös olleet hyviä ja levitettävissä laajemmalle.

Juhani Kärki


Kommentarer (0):


Logga in först för att skriva en kommentar.

YLLÄPITO JA TUKI: info@oppimaisema.fi   •