Kirjaudu sisään Unohditko salasanasi?

Virtaa varhaiskasvatukseen

Lohjan päiväkoteihin suoritetaan erilaisten päivähoitotilojen pilotointi. Pilotointi toteutetaan neljässä varhaiskasvatuksen yksikössä. Neljä tilaa varustetaan eri tavoin niin, että tilat mahdollistavat erilaisten pedagogisten ratkaisujen kokeilemisen. Hankkeessa luodaan mittari, jolla arvioidaan uusien tilojen toimivuutta. Uusien tilojen toimivuutta ja vaikutuksia toimintaan verrataan vanhoihin tiloihin. Arviointi tilojen käytöstä on jatkuvaa. Arviointiin osallistetaan henkilöstö, lapset ja vanhemmat. Hankkeen kokemuksia ja kokonaisvaltaista kehittämisen mallia voidaan hyödyntää valtakunnallisesti varhaiskasvatuksen osaamisen ja oppimisympäristöjen kehittämisessä. Hankkeen kokemuksia esitellään Lohjalla järjestettävässä avoimessa seminaarissa sekä ITK-päivillä.


 
Kunta/koulutuksen järjestäjä
Lohja
Koulu
Lohjan varhaiskasvatuksen yksiköt
Yhteyshenkilö
Janne Lumme
Tiivistelmä
Hankkeessa luodaan kokonaisvaltainen malli varhaiskasvatuksen oppimisympäristöjen ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Hankkeessa laaditaan työkalu henkilöstön ja oppimisympäristön osaamisen, vahvuuksien ja kehittämistarpeiden tunnistamiseen. Keskeisenä ajatuksena on, että fyysinen ja digitaalinen varhaiskasvatuksen oppimisympäristö antaa välineitä tunnistaa lasten erilaisia tarpeita ja niistä lähtien toteuttaa monipuolista pedagogiikkaa. Lisäksi hankkeessa kokeillaan erilaisia teknologisia ratkaisuja ja tutkitaan tilaratkaisujen vaikuttavuutta lasten ja vanhempien kokemuksiin.
Tavoitteet
Hankkeessa luodaan kokonaisvaltainen malli varhaiskasvatuksen oppimisympäristöjen ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen.
Jäsenet
Johanna Latva
Hanna Ryhänen
Projektiin ei ole lisätty muita kuin kuva/videomateriaaleja. Katso ne omalta välilehdeltään.

Budjetti

Hankkeen menot  
Henkilöstömenot 48 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0
Laitteet, kalusteet, rakentaminen 40 000
Palvelut 15 000
Matkamenot 2 000
   
Avustus OPH:lta 105 000
Omarahoitusosuus 21 000
Ilman omavastuu osuutta 84 000,00

Rahoittaja

YLLÄPITO JA TUKI: info@oppimaisema.fi   •