Kirjaudu sisään Unohditko salasanasi?

Kymmenen tikkua iPadilla

Projekti toteutetaan neljäsluokkalaisten kerhona, jossa oppilaat yhdessä palvelutalon asukkaiden kanssa tutustuvat peleihin ennen ja nyt. Projektin tavoitteena on, että oppilaat ovat vuorovaikutuksessa eri sukupolven ihmisten kanssa, syventävät omia taitojaan teknologian käytössä sekä opettavat nykyteknologian käyttöä palvelutalon asukkaille. Oppilaat työskentelevät opettajan jakamissa ryhmissä. Palvelutalon henkilökunta on valmistautunut projektiin valitsemalla kouluyhteistyöhön halukkaan ryhmän. Yhteistyöhön kuuluvat vierailut puolin ja toisin, haastattelujen tekeminen ja tietojen taltioiminen. Palvelutalon asukkaat opettavat oppilaille vanhoja pelejä ja oppilaat  vastavuoroisesti neuvovat heille tablettien käyttöä ja digitaalisten pelien pelaamista. Lopputuotoksena oppilaat valmistavat kerätyistä peleistä virtuaaliset peliohjeet, jotka on mahdoll

Näytä lisää...
 

Toteutettu oppimiskertomus
Kymmenen tikkua tabletilla

Opettaja
Sanna Kaijalainen ja Aleksi Tanner

Koulu
Oulun normaalikoulu

Aine/aihe
Äidinkieli

Luokka
Neljäsluokkalaiset

Oppilaiden ikä
10-11

Oppilasmäärä
12-18

Ajankohta
Tammi-maaliskuu 2014

Tavoitteet
Projektin tavoitteena on, että oppilaat ovat vuorovaikutuksessa eri sukupolven ihmisten kanssa, syventävät omia taitojaan teknologian käytössä sekä opettavat nykyteknologian käyttöä palvelutalon asukkaille. Tämän lisäksi tavoitteina on, että oppilaat, jotka eivät ole aiemmin juurikaan käyttäneet tabletteja sekä niiden sovelluksia kouluopetuksessa, harjaantuvat niiden käyttöön. Samalla pyrimme tutustuttamaan vanhempia ihmisiä käyttämään uutta teknologiaa.

Työtavat
-Ryhmätyöskentely konkreettisesti oppimisympäristössä sekä virtuaalisesti mobiililaitteiden välityksellä

Projektissa käytetty teknologia: laitteet
iPadit tai iPad minit Videotykki Dokumenttikamera

Projektissa käytetty teknologia: ohjelmistot
iMovie, popplet, Blogi (Wordpress), teamup, muistiinpanot

Projektissa käytetyt tilat
Koulun oppimistilat Palvelutalon tilat

Työskentelyn kuvaus
1. Valmistelu Opettaja etsii sopivan palvelutalon yhteistyökumppaniksi sekä tekee moniammatillista yhteistyötä palvelutalon henkilökunnan kanssa. Kun sopiva palvelutalo on löytynyt, opettaja käy esittelemässä tulevan projektin sekä hankkii tarvittavaa pohjatietoa esimerkiksi vanhusten valitsemista peleistä ja käytettävissä olevista tiloista. Mahdollisuuksien mukaan sovitaan palvelutalonasukkaiden vierailusta koululla. Opettaja huolehtii tarvittavat resurssit (1 iPad ryhmää kohden) ja lataa iPadille tarvittavat sovellukset (iMovie, popplet, Google drive). Opettaja hoitaa lupa-asiat projektin dokumentointia varten kuntoon. 2. Aloitus Oppilaat tekevät oman profiilin Team Up -työkaluun ja lisäävät kuvansa sekä tietojansa ohjelmaan. Tämän jälkeen Team Up jakaa oppilaat kolmen hengen ryhmiin. Alkumotivoinnin jälkeen opettaja ja oppilaat luovat yhdessä tavoitteet projektille. Ryhmät aloittavat suunnittelutyön tekemällä ajatuskartan Poppletin avulla. Ajatuskartaa apunakäyttäen oppilaat laativat tarkemman suunnitelman iPadin muistiinpanot sovelluksella. Poppletilla laadittu ajatuskartta sekä tarkka suunnitelma liitetään kerhon omaan blogiin. Kerholaiset ja opettajat käyvät kommentoimassa suunnitelmia. 3.Kehittyminen ja prosessi Oppilasryhmät valitsevat pelin, minkä he haluavat opettaa palvelutalolla. Oppilaat sopivat työnjaon ryhmässä esimerkiksi kuka toimii haastattelijana, opettajana tai kuvaajana. Ennen palvelutalolle menoa varmistetaan, että oppilaat hallitsevat käytettävän teknologian. Palvelutalolla oppilaat toimivat mahdollisimman itsenäisesti palvelutalon asukkaiden kanssa pelaten pelejä ja dokumentoiden toimintaa. Opettaja kiertää ohjaamassa ja kuvaamassa ryhmien työskentelyä. Myöhemmin materiaalista työstetään pienimuotoinen dokumenttielokuva. Prosessi jatkuu koululla. Oppilaat tekevät kuvaamasta materiaalista digitaaliset peliohjeet oppimistaan peleistä iMovie -sovelluksen avulla. Myöhemmin nämä ohjeet voidaan kääntää myös englanniksi joko tekstittämällä tai lukemalla virtuaaliohjeet uusiksi. Vanhemmat sekä palvelutalon asukkaat kutsutaan koululle katsomaan valmiita tuotoksia. Tuotokset ovat nähtävissä valitussa sovellutuksessa, josta niitä voidaan myöhemminkin katsella. Lisäksi kodin ja koulun yhteisessä illassa voidaan yhdessä pelata opittuja pelejä.

Tuotokset
Virtuaaliset peliohjeet jokaiselta oppilasryhmältä Dokumenttielokuva projektin kulusta

Arviointi
Arviointi perustuu oppilaiden ja opettajan yhdessä luomiin tavoitteisiin. Oppilaat tutustuvat toisten ryhmien töihin ja rikastavat niitä. Opettaja arvioi oppilaiden työskentelyä koko projektin ajan.

Jäsenet
Aleksi Tanner
Sanna Kaijalainen

Projektin tiedostot

Otsikko Kuvaus Tyyppi Lisätty Lisääjä
10 tikkua iPadilla PowerPoint
tiedosto 25.04.2014 08:48 Aleksi Tanner

YLLÄPITO JA TUKI: info@oppimaisema.fi   •