Monitoimijatalot-hanke

Luotu: 29.12.2014

Hankkeeseen osallistuu neljä lohjalaista koulukampusta - Mäntynummen yhtenäiskoulu, Ojaniittutalo ja Routionmäki sekä Nummi-Pusulan kampus. Kampukset ovat joko juuri peruskorjattuja, rakenteilla tai suunnitteilla. Hankkeessa kehitetään uusia muunneltavia, joustavia ja kustannustehokkaita tila-ratkaisuja, luodaan uudenlaisia palvelujen järjestämismalleja yhdistämällä eri toimijoiden resursseja uudella tavalla ja vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja asiakaslähtöisyyttä. Tieto- ja viestintäteknologia on tärkeä osa toiminta- ja oppimisympäristön kehittämistä ja sen käyttöä kehitetään Lohjan digiagendan mukaisesti.

Hankkeessa kehitetään yhteisöllisiä toimintatapoja. Yhteistyökumppaninamme on Jyväskylän yliopiston opetuksen johtamisen professori Aini-Kristiina Jäppinen, jonka yhteisöllisen johtamisen tutkimushankkeeseen hankkeemme koulut ja päiväkodit osallistuvat. Keskeistä ovat osallistavat, yhteisölliset suunnitteluprosessit henkilöstöjen oppilaiden ja asukkaiden kanssa.

Monitoimijakampukset ovat laatineet kehittämissuunnitelmansa hankkeen tavoitteiden pohjalta. Kehittämistyössä hyödynnetään yhteisöllisiä työmenetelmiä. Kampusten kehittämiskohteita ovat mm.

  • koululaisten kokonaisen päivän turvaaminen eri toimijoiden henkilöstöresurssia joustavasti käyttäen

  • koulujen kirjastojen kehittäminen yhteistyössä kirjastotoimen kanssa niin, että ne palvelevat myös iltaisin asukkaita itsepalvelukirjastoina

  • kampusten henkilöstön joustavien työnkuvien kehittäminen

  • alueen asukkaiden osallisuuden ja asiakaslähtöisen yhteistyön kehittäminen

  • tilojen käyttöasteen nostaminen ja monipuolinen käyttö aamusta iltaan

  • kirjasto-, kulttuuri- ja liikuntapalvelujen yhdistäminen talojen toimintaan

  • uusien monitoimijamallien kehittäminen

Hankkeella on koordinaattori, jonka tehtävänä on viedä kehittämistyötä eteenpäin ja tukea toimijoita. Hankkeen ohjausryhmänä toimii sivistystoimen johtoryhmä. Kullakin kampuksella on kehittämisryhmä. Hankkeessa toteutetaan työyhteisöjen, kampusten ja asiakkaiden yhteisiä kehittämistapahtumia, benchmarking-vierailuja ja yhteisiä kehittämisseminaareja. Resursseja yhdistetään ja jaetaan uudella tavalla lasten ja oppilaiden tarpeesta lähtien. Jokaisessa talossa luodaan oma yhteisöllinen toimintamalli- ja kulttuuri. Toimintakulttuurin rakentaminen ja kuvaaminen tapahtuu osana koulukohtaista opetussuunnitelmatyötä

Hankkeen kohderyhmänä ovat talojen lapset, oppilaat, nuoret, henkilöstöt ja ympäristön asukkaat eli kaikki jotka toivat näissä oppimisympäristöissä.

Projektikorttiin

Perustaja: Taina Rinkinen

OtsikkoKirjoitettuKommentteja
Väliraportin jälkeen18.04 2016
klo 08:56
0

YLLÄPITO JA TUKI: info@oppimaisema.fi   •