Monitoimijatalot-hanke

Blogg's framsidan | Visa projekt  |  Visa alla bloggar


OpinA1: Röykän koulun joustavan alkuopetuksen tila

(Publicerat 13.01 2016 klo 17:10)

OpinA1: ”Modulaarisen, vähintään OT3-kokoisen opetustilan rakentaminen: Tila toteutetaan muokkaamalla isompia opetustiloja tai yhdistämällä pienempiä opetustiloja isommiksi, tilanjakajilla jaettaviksi kokonaisuuksiksi. Tilan rakentamisessa huomioidaan tilan avoimuus, muunneltavuus sekä soveltuminen opetustapahtumien ulkopuolella tapahtuvaan toimintaan.” (Nurmijärven kunta/koulutuspalvelut, avustushakemus 25.8.2014: OPIN AGORA (OpinA1-A5))

Röykän koulu, on noin 200 oppilaan alakoulu, käsittäen luokka-asteet 1.-6. Koulun piirissä toimii myös noin 15 oppilaan esiopetuksen yksikkö. Koulun tiloihin suunnitellaan OpinA1-tila, jossa OT3-kokoinen luokkatila muokataan ja varustetaan joustavan 0. - 2. luokkia koskevan alkuopetuksen tarpeisiin. Muutostyön tavoitteena on luoda alkuopetuksen ympäristö, jossa oppilaat voivat opiskella koulupolkuaan yhtäaikaisesti. Muutos toteutetaan osana koulutilojen muutosrakentamista vuosien 2016-2017 aikana.


Kristiina Pirnes


Kommentarer (0):


Logga in först för att skriva en kommentar.

YLLÄPITO JA TUKI: info@oppimaisema.fi   •