TUKEMO - Joustava oppimisympäristö oppilaan tuen mahdollistajana

Blogg's framsidan | Visa projekt  |  Visa alla bloggar


Tukemo-hankkeen jälkeen

(Publicerat 15.05 2017 klo 12:37)

Tukemo -hankkeen päättymisestä on kulunut jo pian vuosi. Nyt on vihdoin aika luoda katsaus hankkeen loppuvaiheisiin ja siihen, mitä hankkeesta on jäänyt elämään. Hankehan käynnistyi syksyllä 2013. Sen puitteissa remontoimme ja kalustimme opetustilan ensisijaisesti 7.-9. luokkalaisten käyttöön. Lähtökohtana oli 1980-luvun alussa rakennettu punatiilinen käytäväkoulu. Projektikortilta käy ilmi, millainen muutos tehtiin. Tavoitteena oli saada aikaan opetustila, joka mahdollistaisi oppilaan tuen toteuttamisen monipuolisilla tavoilla. Lisäksi haluttiin kehittää oppilaan tuen toimintatapoja jokapäiväisessä koulutyössä.

Tilamuutos on onnistunut hyvin. Se on ollut oppilaille mieluinen. Tämä näkyi esimerkiksi keväällä 2017 tehdyssä hyvinvointiprofiilikyselyssä, jonka avokysymysvastauksissa oli oppilailta monia positiivisia mainintoja Tukemosta, ja pyydettiin myös lisää samanlaista tilaa koululle.

Myös opettajien mukaan se on tuonut monia positiivisia asioita mukanaan. Palautetta uusista tiloista on kerätty opettajilta useaan kertaan. Suurimmiksi ongelmiksi on koettu ahtaus isojen oppilasryhmien kanssa, sekä tilojen järjestyksen säilyttäminen ja palauttaminen oppitunnin päätyttyä̈ seuraavaa opettajaa ja ryhmää̈ varten. Tällaisia tilan yhteiskäyttöön liittyviä ongelmia on ratkaistu kalustejärjestystä muuttamalla ja rakentamalla lukujärjestykset niin, että Tukemossa on hieman vähemmän oppilaita, maksimissaan kaksi opetusryhmää kerrallaan.

 


Tukemon muunneltavuus ja tilojen tarjoamat monipuoliset mahdollisuudet ovat saaneet paljon kiitosta opettajilta. Mahdollisuus sijoitella oppilasryhmiä erilaisiin oppimistilanteisiin sopiviin paikkoihin on ollut tilan parhaita puolia. Erityisesti keskustelutilanteisiin, erilaisiin esityksiin, ilmaisutaitoon ja toiminnalliseen oppimiseen Tukemo tarjoaa opettajien mukaan koulun parhaat edellytykset. Tukemoon hankitut oppimisen apuvälineet ovat muodostuneet osaksi normaalia toimintaa luokissa. Erityisesti tuolille asetettavat tasapainotyynyt ovat olleet oppilaille mieluisia ja ne ovat jatkuvasti paljon käytössä. Tasapainotyynyt ovat herättäneet runsaasti kiinnostusta myös kansainvälisissä vieraissa, joita Tukemossa on käynyt paljon.


Oulun yliopiston erityisapedagogiikan opiskelija Marjo Särkelä teki Pro gradu -tutkielman Tukemoon liittyen otsikolla Kolmiportaisen tuen toteutuminen TUKEMO-oppimisympäristössä. Gradu on valmistunut 2016. Tiivistelmässä Särkelä kertoo, että tavoitteena oli tutkia, miten eri tukimuotojen oppilaat hyötyivät TUKEMO-oppimisympäristössä, sekä kartoittaa opettajien ennakko-odotuksia TUKEMO-tiloista. Tutkimus toteutettiin kyselylomakkeilla ja mukana oli kaksi 7. luokkaa ja kaksi 9. luokkaa. Luokat valikoituivat mukaan tutkimukseen, koska ne olivat käyttäneet paljon TUKEMO-tiloja. Särkelän mukaan oppilaiden vastauksissa ilmeni, että suurin osa tehostettua ja erityistä tukea saavista oppilaista oppi mielestään paremmin TUKEMO-tiloissa kuin normaalissa luokassa. Yleisen tuen oppilaat oppivat mielestään yhtä hyvin sekä TUKEMO-tiloissa että normaalissa luokassa. Opettajien mielestä viihtyisä oppimisympäristö voi lisätä oppilaiden motivaatiota ja kouluviihtyvyyttä.


Tukemo-hanke nosti koulullamme keskustelun aiheeksi monia oppilaan tukeen liittyviä näkökulmia ja toimintatapoja ja niiden parissa on tehty työtä. Monessa asiassa on myös edistytty. Yhteisopettajuus on Tukemon myötä tullut tutummaksi ja tavanomaisemmaksi työtavaksi oppitunneilla. Sekä aineenopettajat yhdessä, että aineenopettaja ja erityisopettaja yhdessä ovat toteuttaneet yhteisopettajuutta Tukemossa. Kaikilta osin tavoitteet eivät kuitenkaan täyttyneet täysin suunnitellulla tavalla. Esimerkiksi kaavaillut laajemmat muutokset oppilaiden työjärjestyksissä ja Tukemossa jatkuvasti saatavilla oleva avustaja jäivät resurssien puutteen vuoksi saavuttamatta. Kuitenkin hanke on herättänyt koulun väkeä pohtimaan sitä, millainen on hyvä oppimisympäristö, miten siellä opitaan ja opetetaan. Uusia tilamuutoksia on sen jälkeen jo tehty. Esimerkiksi syksyllä 2016 remontoidussa laboratorioluokassa hyödynnettiin Tukemosta saatuja kokemuksia. Lisää on suunnitteilla, tästä on hyvä jatkaa.

 


Tytti Haapamäki


Kommentarer (0):


Logga in först för att skriva en kommentar.

YLLÄPITO JA TUKI: info@oppimaisema.fi   •