Leikki. luonto ja digi lasten osallisuusväyliä

Blogg's framsidan | Visa projekt  |  Visa alla bloggar


Kotkan hankkeessa tapahtuu!

(Publicerat 16.11 2018 klo 15:45)

 

Koordinaattorin työskentely on alkanut yhteistyön käynnistämisellä pilottipäiväkotien kanssa. Olemme tavanneet ja kartoittaneet lähtökohtia hankkeeseen osallistumiselle ja toiveille. Samalla olemme tehneet päivityksen tämänhetkisestä tilanteesta. Olemme lisäksi laatineet aikataulua tapaamisille ja arvioinnille. Pilotoinnin arvioinnissa hyödynnetään Kehittämisen portaat -lomakkeistoa. Arviointi kohdetuu erityisesti siihen, minkälasita kasvattajien pedagogisen toiminnan ja vuorovaikutuksen tulee olla, jotta tavoitteet voivat toteutua.

Oppimaiseman lisäksi  hankkeen vaiheita kuvataan Peda.nettiin, joka on Kotkassa aktiivisessa käytössä. Pilottipäiväkodit tulevat dokumentoimaan oppimisen matkaansa omille sivuilleen hankkeen alle. 

Kotkalla on oma tvt-koordinaattori, joka toimii hankkeessa digiasiantuntijana. Hänen roolinsa on opastaa henkilöstöä uusien laitteiden käytössä. Tapaamme tai skypetämme säännöllisesti käyden vuoropuhelua pedagogiikan kehittämisestä ja laitteiden hyödyntämisestä. Uusia laitteita on hankittu ja oheisessa kuvassa näkyy tuorein paketti. Käyttöä varten järjestämme mediapajoja.

 


Tiina Kääpä


Kommentarer (0):


Logga in först för att skriva en kommentar.

YLLÄPITO JA TUKI: info@oppimaisema.fi   •