TUKEMO - Joustava oppimisympäristö oppilaan tuen mahdollistajana

Blogg's framsidan | Visa projekt  |  Visa alla bloggar


Koko syyskauden kuulumisia

(Publicerat 08.12 2014 klo 10:23)

Syksy on vierähtänyt vauhdikkaasti ja nyt aletaan kääntyä jo kohti joulun odotusta. Paljon on tapahtunut – niin paljon, että blogikin on jäänyt päivittämättä.

Tukemo-tila valmistui aiotulla tavalla kesän aikana ja kalusteet saatiin paikoilleen elokuun alussa, ennen lukukauden alkua.  Kaikkia laitteita ei saatu asennetuksi heti koulun alkuun, vaan luokkatila 228:n Smart –järjestelmä ja aulatilan Samsung –kosketusnäyttö saatiin käyttöön vasta joitakin viikkoja myöhemmin. Myös kalusteita on vaihdettu ja täydennetty pikkuhiljaa syksyn kuluessa. Toiminta on kuitenkin päässyt käyntiin, ensimmäiset palautteet on kerätty ja niiden pohjalta järjestettiin opettajien kesken  suunnitteluiltapäivä, jonka tarkoituksena oli tarkastella kuluneen syksyn toimintaa Tukemossa ja suunnitella toimenpiteitä kokemusten ja palautteen pohjalta.

Suurimmiksi ongelmiksi on koettu tilan ahtaus isojen oppilasryhmien kanssa, sekä tilojen järjestyksen säilyttäminen/ palauttaminen oppitunnin päätyttyä seuraavaa opettajaa ja ryhmää varten. Toisaalta Tukemon muunneltavuus ja tilojen tarjoamat mahdollisuudet erilaisille oppimisen paikoille ja tilanteille ovat saaneet paljon kiitosta.  Minusta hyvä tila, jossa opettajan luovuus laitetaan testiin. Opetustakin tulee hieman kehittää, jotta tilat tulee hyötykäyttöön. Lainaus on poiminta 1. kyselyn vastauksista ja kiteyttää osuvasti tämän hetkisen tilanteen. Uudet tilat vaativat totuttelua ja toimintatapojen muutosta. Käytännöt ovat vasta pikkuhiljaa muotoutumassa. Tavoitteena on nyt tarttua positiivisiin kokemuksiin ja pyrkiä yhä edistämään niitä, sekä mahdollisuuksien mukaan ratkaista koettuja ongelmia. Luokkiin on nyt laadittu ”oletusjärjestys”, josta ilmenee, mihin tilaan mitkäkin kalusteet kuuluvat ja millä tavalla niiden tulisi olla oppitunnin alkaessa ja päättyessä.  Yhtenä vastauksena ongelmiin on myös suunnitelmissa muuttaa tilojen kalustejärjestystä palautteen pohjalta ja kokeilla saadaanko toimivuutta siten parannettua ja ahtauden tunnetta hälvennettyä. 1. kyselyn tulokset löytyvät hankkeen tiedostoista ja 2. kyselyn tulokset tulevat sinne myös vielä ennen joululomaa.

Opiskelija Marjo Särkelä on tekemässä Pro gradua Tukemoon liittyen.  Tutkimuksessa nousee esiin myös oppilaan näkökulma tilamuutoksen vaikuttavuudesta oppilaan tukeen. Toinen, pienimuotoisempi aineenopettajan opintoihin kuuluvan ainedidaktisen tutkimuskurssin tutkielma tulee käsittelemään TUKEMO-tilojen käyttöä äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa sekä suomi toisena ja vieraana kielenä -opetuksessa. Tutkielman tavoitteena on selvittää, ovatko perinteisistä luokkatiloista poikkeavat tilat koettu opetuksen kannalta hyödyllisiksi ja soveltamiskelpoisiksi tai mahdollisesti jopa ongelmallisiksi.

Lokakuun lopussa osallistuin Joensuun normaalikoululla järjestettyyn TUTKOKE –seminaariin, jossa esittelin hankettamme. Tukemossa on käynyt myös paljon vierailijoita niin kotimaasta, kuin ulkomailta. Thaimaasta on käynyt kaksikin ryhmää. Marraskuun alussa Tukemossa pidettiin kaksi työpajaa liittyen Learning landscape; Design and education –seminaariin, joka  järjestettiin Oulun normaalikoululla Tarton alueen opettajille ja rehtoreille. Lisäksi Martela on tuonut useita kotimaisia opettajaryhmiä tutustumiskäynnille Tukemoon. Suuri kiinnostus ja innostus on ollut kaikille vieraille yhteistä.

Reilu viikko sitten saatiin myös toivottu ja tärkeä päätös Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:ltä: SYKin johtoryhmä on varannut Tukemo -projektin käyttöön maksimissaan 50 000 euron määrärahan hankkeeseen liittyvän valaistus ja akustiikka demon tekemiseen.  Demossa tutkitaan akustiikan ja aivan uudentyyppisen rautasydämisen,  langattoman, tunnelmaltaan ja valaistusteholtaan säädettävän led-valaistuksen toimivuutta sekä vaikutusta olosuhteisiin ja oppimiseen.  Ledeillä tehty säädettävä tunnelmavalaistus on ensimmäinen laatuaan maailmassa. Muutostyöt tullaan tekemään kesällä 2015.

 

 

 

 

 


Tytti Haapamäki


Kommentarer (0):


Logga in först för att skriva en kommentar.

YLLÄPITO JA TUKI: info@oppimaisema.fi   •