Logga in Minns inte lösenordet?

OBS! Projekt grund information är inte tillgänglig på svenska. Information skall presenteras på andra språk.

Älykkäät ympäristöt - koodilla koulu haltuun!

Älykkäät ympäristöt - koodilla koulu haltuun -hanke käynnistää Helsingin kaupungin kouluissa oppimistilojen uudenlaisen tarkastelun. Koulujen tilaratkaisuja analysoidaan tulevaisuuden viihtyisä ja älykäs oppimisympäristö -näkökulmasta. Hankkeessa tavoitellaan uudenlaista tapaa kokea, tuntea ja mieltää oppimisympäristö, jossa oppilaat työskentelevät ja johon heillä on mahdollisuus vaikuttaa. Samalla kyseenalaistetaan pedagogiset tottumukset, joiden mukaan perinteisissä tiloissa on totuttu opettamaan ja oppimaan.

Uudis- ja perusparannuskohteina olevat koulutilat kartoitetaan, analysoidaan ja valikoitujen tilojen hyötykäyttö ideoidaan uudelleen. Tarkastelun kohteena ovat sekä sisä- että ulkotilat. Hanke etsii uudenlaisia malleja kaikenikäisten koulurakennusten tilojen pedagogisen käytön uudelleen suunnitteluun ja toteu

Visa mer...
 

Medlemmar
Anna Laine
Juhani Kärki
Filer i projektet
Rubrik Beskrivning Typ Utläggningsdatum Utläggare
Oppimaisema digitalisoituu
bild 16.09.2016 14:21 Juhani Kärki
VR oppimaisemassa
bild 16.09.2016 14:28 Juhani Kärki
AR oppimaisemassa
bild 16.09.2016 14:27 Juhani Kärki
360 videot tulevat
bild 16.09.2016 14:29 Juhani Kärki

Oppimaisema digitalisoituu
VR oppimaisemassa
AR oppimaisemassa
360 videot tulevat

 

 
Hanke vastaa kysymyksiin: 
- miten opettajan valitsemaa pedagogiikkaa voidaan tukea älykkään teknologian keinoin tilassa, jossa hän toimii? 
- miten oppilaat käyttävät fyysisiä ja virtuaalisia oppimistiloja? Kuinka oppilaat voivat muokata fyysisiä ja virtuaalisia oppimisympäristöjä viihtyisämmiksi älykkään teknologian avulla? 
- millaisia älykkäitä toimintoja voidaan hyödyntää oppimisympäristön kehittämisessä ja miten? 

Tähän pyritään seuraavasti: 
1. Kartoitetaan oppimisympäristön muutokseen valmiit pilotoivat koulut ja opetushenkilökunta. 
2. Kartoitetaan yhdessä pilottikoulujen oppilaiden ja henkilökunnan kanssa muutostarpeet. 
3. Etsitään oppimisympäristön muutoksen toteuttamiseen tarpeelliset osaajat ja resursoidaan projektit. 
4. Tehdään nopeita kokeiluja, joilla haetaan toimivat ideat. 
5. Toteutetaan toteuttamiskelpoiset suunnitelmat ja mallinnetaan ne. 
6. Toteutetaan systemaattisesti työpajoja, joiden tavoitteena on antaa oppilaille ja opettajille valmiuksia toteuttaa oppilaita osallistava oppimisympäristöjen muutos. 
7. Haetaan tehokkain mahdollinen levittämisen tapa, jolla jaetaan mallinnettu viihtyisän ja älykkään oppimisympäristön kehittäminen käyttäen älykkäitä ohjelmoitavia ratkaisuja. 
8. Sateenkaari-tavoitteena on saavuttaa osaamista, joka mahdollistaa oppilaiden osallistumisen ohjattuun oppimisympäristöjen muuttamiseen teknologian ja älykkään ympäristön ohjaamisen kautta. 
9. Valtakunnallinen levittäminen

Tässä kuvataan kaikki kokeilun tulokset ja mahdolliset kokeilun aikana tehdyt tutkimukset sekä syntyneet innovaatiot.


Tähän lisätään linkkeinä tai esim- pdf- tiedostoina uutiset, jutut, artikkelit, videomateriaalit jne.


Tähän lisätään hankkeen aikana käytetyt materiaalit. Tähän liitetään myös havainnekuvat, 3D- mallinnukset, hankkeen aikaiset kuvat ja rakennuspiirustukset. Kaikki kuvatiedostot JPG, BMP jne lisätään ”Lisää kuva” toiminnolla


Tässä kerrotaan hankkeen budjetti seuraavasti: 

Irtokalustus

Laitehankinnat (tieto- ja viestintätekniikka)

Rakentamiskustannukset

Muut kulut

Kulut yhteensä

YLLÄPITO JA TUKI: info@oppimaisema.fi   •