Toiminnallinen varhaiskasvatus

Blogg's framsidan | Visa projekt  |  Visa alla bloggar


Pedagoginen dokumentointi

(Publicerat 12.11 2018 klo 09:23)

Hankkeessa on pyöritelty käsitettä pedagoginen dokumentointi. Mitä se on? Dokumentti me tiedetään, se voi olla valokuva, kirjoitettu havainto tms, dokumentti asiasta/tapahtumasta. Pedagogiikka on meille myös tuttu sana, käsitämme sen niin, että se on toiminnan punainen lanka. Pedagogiikka ohjaa sitä, että toiminnalla on tavoite. Asioita ei vain tehdä, vaan ne on suunniteltu sillä tavalla, että lapset voivat niistä oppia ja ne auttavat lapsia pääsemään omiin tavoitteisiin. 

Olemme käyneet koulutuksissa, lukeneet kirjoja ja keskustelleet asiasta. Meille on muodostunut pikku hiljaa käsite myös pedagogisesta dokumentoinnista :) Dokumentoinnista tekee pedagogisen se asia, että dokumenttia "työstetään". Ennen dokumentointia pohditaan, että mitä haluamme tietää? Dokumentoinnin jälkeen dokumentin ääreen pysähdytään, mietitään ja pohditaan yhdessä mitä dokumentti meile kertoo ja lopuksi viemme asian käytäntöön. Muutamme asioita sen mukaan millainen tarve on. Ajatuksemmehan lähtee siitä, että toimintaa muutetaan niin, että lapsi voi osallistua toimintaan. Lapsen ei tarvitse muuttua toiminnalle sopivaksi.

Olimme Loisto-verkoston koulutuksessa, jossa saimme kuulla Kirsi Tarkan ajatuksia pedagogisesta dokumentoinnista. Hän muistutti meitä niin tärkestä asiasta; myönteisestä katseesta. Dokumenteista ei etsitä virheitä, vaan nähdään hyvä! Jos tilantessa tai asiassa löytyy kehitettävää, tavoitteet asetetaan aikuisille toiminnan muuttamiseksi. Pedagogisen dokumentoinnin avulla varhaiskasvattajat saavat perusteet pedagogiselle toiminnalle. Voimme perustella miksi asioita tehdään juuri näin. Voimme myös pysähtyä pohtimaan voisimme purkaa vanhoja sääntöjä jne. Jos pysähtymistä dokumenttien ääreen ei tehdä, asiat katoavat arkeen, emmekä välttämättä muista tai huomaa niitä.

Loisto-verkoston koulutuksessa pääsimme ratkaisukeskeisen valmentajan Arttu Puhakan johdolla luomaan omaa malliamme pedagogisesta dokumentoinnista. Hankkeessa lähdemme kehittämään mallia , jonka voisimme levittää Lapinlahden varhaiskasvatukseen ja mahdollisesti laajemmastikin. Meidän dokumentointi mallimme kehittyy vielä, mutta liikkeelle lähdemme seuraavien kokeiluiden kautta, listaan ajatuksemme tämän kappalleen alle.

 

           * Eteiseen luodaan seinää, johon varhaiskasvattajat dokumentoivat arjessa (reaaliaikaisesti) tapahtuvaa toimintaa. Huoltajat pääsevät näin paremmin osalliseksi päiväkodin toiminnasta. Tauluun on tarkoitus liittää kuvia, tekstiä ym. 

* Kokeilemme tuumaustaukoja. Opimme sanana Loisto-verkoston tapaamisessa ja meidän mielestämme se on kuvaava).

Käytännössä tämä tarkoittaisi, että kasvattajalla ja lapsella olisi sovitusta kahdenkeskinen hetki tuumata yhdessä mennyttä ja tulevaa.  Tuumaustaukoja voisi ollaa myös huoltajien ja kasvattajien kesken. 

* Luomme pedagogisen dokumentoiinni vuosikelloa. Käytämme hyödyksemme edu.fi - sivuston materiaaleja.

 

Hanketyössä olemme saaneet huomata, että mallioppiminen ja itse asioiden tekeminen juurruuttaa asiat parhaiten arkeen. Pedagoginen dokumentointi voi kasvattajista kuulostaa hienolta asialta ja sellaiselta, jota emme ehkä osaa ja onko meillä aikaa?! Päiväkodilla työskentelee hanketyöntekijä, joka lähtee näyttämään mallia. Hän omalla toiminnallaan vie toivottavasti ns. tyhjän paperin - kaltaiset suorituspaineet pois ja  osoittaa, että asiaan voi löytyä arjesta aikaa.

Eteisen seinälle tehdään oma taulu, johon aletaan dokumentoida hankkeessa tapahtuvaa, reaaliaikaisesti. Saamme tästä moninkertaisen hyödyn. Pääsemme konkreettisesti näyttämään työntekijöille yhdenlaisen version siitä kuinkadokumentointitaulua  voi alkaa rakentaa. Pääsemme itse oppimaan mikä on toimivaa ja mitä pitää dokumentointitaulun käytössä vielä kehittää. Dokumentointitaulua tehdessämme pääsevät huoltajat reaaliaikaisesti hankkeen toimintaan mukaan. Tähän mennessä isot asiat on tiedotettu kaikille ja pienemmät kerrottu huoltajia tavatessa. Nyt kaikilla on mahdollisuus saada sama tieto saman aikaisesti. Kokeille hankkeen dokumentointitaulun yhteyteen jonkinlaista toivepuuta/paikkaa, johon hulotajat voisivat kirjoittaa ajatuksia. Testaamme olisiko toimivaa. Dokumentoinnin alettua alamme kehittää asiaa niin, että dokumentit muuttuvat pedagogiseksi dokumentoinniksi.

Mallinäyttämisen lisäksi tärkeää on varmistaa, että jokaisella työntekijällä on samanlainen käsitys pedagogisesta dokumentoinnista. Lähdemme liikkeelle Edu.fi - materiaaleista löytyvästä Pelastuspartio Aurinkoiset -esimerkistä. 

Oliko teksti poukkoilevaa? Se johtuu vain siitä, että ajatus edelleen työstyy mielissämme. Ennenkuin ajatus on viety kokonaisuudessaan säilömuistiin asian kirjoittaminen on vaikeampaa kuin siitä puhuminen :)

 

" Jos se ei näy, kun tulet sisään, sitä ei ole olemassa" 


Kaisa Perhovaara


Kommentarer (0):


Logga in först för att skriva en kommentar.

YLLÄPITO JA TUKI: info@oppimaisema.fi   •