Mun päiväkoti - päijäthämäläiset lapset oppimisympäristöjen innovoijina

Skapad: 13.02.2018

Fyysisen oppimisympäristön merkitys lasten kehityksessä tunnistetaan ja luodaan palvelumuotoilun keinoin uudenlaisia ratkaisuja, jotta saadaan kehitettyä joustavasti muunneltavia, monipuolista pedagogista toimintaa tukevia oppimisympäristöratkaisuja, joihin teknologia kuuluu luontevana osana, ja jotka kannustavat leikkiin ja liikuntaan.

Oppimisympäristöjä kehitettäessä huomioidaan lasten luontainen tarve liikkumiseen ja leikkimiseen. Lapset ovat keskeisessä roolissa oppimisympäristöjen kehittämisessä. Leikkiympäristöjen sisustus- ja kalustesuunnittelua toteutetaan yhteistyössä lasten, LAMK:n ja kehittämisyksiköiden henkilöstön kanssa, mm. tekemällä nopeita kokeiluja ja hahmomalleja lasten toivomista tiloista, kalusteista ja leikkivälineistä. Lapset osallistuvat tilasuunnitteluun hyödyntäen erilaisia materiaaleja (luonnonmateriaalit, askartelumateriaalit, legot jne.) Innovoidaan uusia ratkaisuja toimintayksiköiden äänimaailman rauhoittamiseen sekä teknologisten välineiden säilyttämiseen ja liikuteltavuuteen. Lapset toimivat suunnitteluprosessin dokumentoijina hyödyntäen teknologisia laitteita.


Visa projekt

Grundare: Heli Anttalainen

TitelDatumKommentarer
Vauhtia ja vaarallisia tilanteita vai liikkumisen riemua?10.12 2018
klo 15:15
0
Kaikilla on sama kurssi - pysähtyminen yhteisen kehttämistyön äärelle10.10 2018
klo 09:21
0
Joskus täytyy mennä kaus nähdäkseen lähelle - MUN PÄIVÄKOTI -hankkeen opintomatka Viroon12.09 2018
klo 10:37
0
Nostetaan ankkurit ja jatketaan yhteistä kehittämismatkaa31.08 2018
klo 10:32
2
On aika tarkistaa kurssia..26.06 2018
klo 14:27
0
Mun päiväkoti hankkeen toiminta on täydessä vauhdissa03.04 2018
klo 15:43
0

YLLÄPITO JA TUKI: info@oppimaisema.fi   •