Älykkäät ympäristöt - koodilla koulu haltuun!

Blogg's framsidan | Visa projekt  |  Visa alla bloggar


VANHAN KOULUN DIGILOIKKA - Töölön ala-asteen koulun projektiesittely

(Publicerat 19.02 2016 klo 15:54)

VANHAN KOULUN DIGILOIKKA


1 Mikä on ollut koulukohtainen tavoitteenne?

Oppimisympäristön kehittäminen
Koulukohtainen tavoitteemme on ollut miettiä, miten saisimme kaikki koulun tilat monipuolisiksi oppimistiloiksi. Erityisesti olemme miettineet 1.krs:n käytävätilan ja sen läheisyydessä olevan ryhmätyötilan kehittämistä. Opetustilojen käydessä ahtaaksi kasvavalle oppilasmäärälle, joudumme pohtimaan kaikkia koulun tiloja uudelleen.

Teknologian käytön lisääminen
Tavoitteenamme on myös ollut lisätä teknologian käyttöä opetuksessa ja ylipäätään opettajien valmiutta digiloikkaan. Haluamme oppia koodauksen alkeet sekä iPadien opetuskäyttömahdollisuuksia.

Meillä on ollut pidempään kiinnostusta rentoutuksen, mielikuvaoppimisen ja vireystason huomioimiseen oppimisessa.

Tavoitteenamme on myös yhdistää mobiilioppimista autenttisissa ympäristöissä tapahtuvaan oppimiseen. Koulustamme retkeillään paljon sekä kulttuuri- että ympäristökohteisiin, joissa kannettavien päätelaitteiden käyttö olisi luontevaa.

2 Miten tavoite on toteutunut? Ja mitä vielä tavoitellaan?

Oppimisympäristön kehittäminen
Olemme ideoineet koulun tilojen muutosta budjetin sallimissa rajoissa. Olemme kartoittaneet jo valmiiksi joitain ratkaisuja, joilla saamme muokattua käytävätilaa ja ryhmätyötilaan monitilaympäristöiksi. Niissä olisi suunnitelmiemme mukaan jatkossa mahdollista toteuttaa opettajajohtoista opetusta, ryhmätyöskentelyä ja yksilöllistä opiskelua. Tarvitsisimme vielä hieman enemmän rahaa, jotta voisimme kaataa kevyitä väliseiniä ryhmätyötilasta.

Teknologian käytön lisääminen
Olemme kokeilleet Neurosonic-patjaa. Patja oli erittäin toimivan tuntuinen, se rauhoitti ja rentoutti monia oppilaita, jolloin opiskelu alkoi sujua paremmin. Teknologian apu rauhoittumiseen, rentoutumiseen ja toisaalta myös aktivointiin oli mielenkiintoista. Pohdimme edelleen, olisiko Neurosonic-tuotteista jatkossakin apua.

Kiinnostus ohjelmointiin, koodaukseen ja iPadien käyttöön on kasvanut, kun olemme nähneet, millaisia ohjelmia ja laitteita on mahdollista ottaa käyttöön. Opettajamme ovat myös käyneet Beebot-koulutuksessa sekä iPadien tehokäyttökoulutuksessa. He ovat olleet innoissaan oppimistaan uusista taidoista ja tehneet jo opetuskokeiluja.

Olemme hankeryhmän kanssa pohtineet, millaista koulutusta opettajakuntamme vielä tarvitsee iPadien tehokkaaseen opetuskäyttöön ja ylipäätään mobiilioppimiseen.

Suurena haasteena koemme koulun verkon heikkouden. Laitteet eivät oikein pysy verkossa. Se vaikeuttaa laitteiden tehokasta käyttöä.

Odotamme kouluumme myös Zora-robottia. Opettaja Lari Kärkkäinen ottaa Zoran hoiviinsa ja opettelee oppilaidensa kanssa sen käyttöä. 

Kouluumme on tullut Beebot-laitteita ohjelmoinnin alkeiden oppimiseen alkuopetuksessa ja odottelemme Lego-tuotteita ylempien luokkien ohjelmoinnin opetukseen. Oppilaat 5C-luokassa ovat myös koodanneet Tynker-ohjelman avulla.

Mielenkiinnolla odotamme myös robottikopterin lainaamista koulun esittelyvideon tekemistä varten.

3 Millaisia välineitä ja kalustusta olette hankkineet tavoitteenne toteuttamiseksi?

Olemme tilanneet iPadeja (16) ja niihin suojakuoret. Niiden avulla toivomme pääsevämme kokeilemaan tavoitteidemme mukaista oppimista.

Toistaiseksi kalustepuolella olemme hankkineet vain Bobles -donitsi-istuimia. Ne mahdollistavat työskentelyn ryhmissä esim. käytävällä tai luokan eri osissa, ettei tarvitse istua lattialla tai raahata painavia pulpettien tuoleja. Niitä voidaan säilyttää seinillä. 

Meillä on myös valmiit suunnitelmat käytävään ja ryhmätyötilaan sijoitettavista valkotauluista ja istuimista. Kuulimme kuitenkin mahdollisuudesta saada vielä sisustussuunnittelijan konsultaatioapua, ja otamme sitä mielellämme vastaan.

4 Millaisia tavoitteen toteutumisesta johtuvia levittämisajatuksia teillä on virinnyt jo tässä vaiheessa?

Mielellämme osallistuisimme esim. muihin oppilaiden vireystilaan ja aktivaatiotasoihin liittyviin kokeiluihin ja tutkimuksiin.

Koemme, että tarvitsemme vielä aikaa, taitoja  ja laitteita, jotta pääsemme oikeasti ottamaan digiloikkaa.


Juhani Kärki


Kommentarer (0):


Logga in först för att skriva en kommentar.

YLLÄPITO JA TUKI: info@oppimaisema.fi   •