Älykkäät ympäristöt - koodilla koulu haltuun!

Blogg's framsidan | Visa projekt  |  Visa alla bloggar


GLOBAALI KOULU - Itäkeskuksen peruskoulun projektiesittely

(Publicerat 19.02 2016 klo 15:50)

GLOBAALI KOULU - VÄLIKATSAUS 1/2016

 

1. Mikä on ollut koulukohtainen tavoitteenne? 
Oppimisympäristön kehittäminen 
Koulukohtainen tavoitteemme on ollut lisätä kansainvälistä yhteistyötä ja tarjota oppilaille mahdollisuus erilaisiin viestintätilanteisiin äidinkielellä ja opiskeltavilla kielillä. Tavoitteena on ollut hyödyntää teknologiaa kielten oppimisen ja viestinnän välineenä. Lisäksi tavoitteena on ollut uudistaa oppimisympäristöjä viihtyisämmiksi ja erilaiset opiskelutavat mahdollistaviksi. 

Teknologian käytön lisääminen 
Tavoitteenamme on ollut lisätä teknologian tarjoamia mahdollisuuksia kansainvälisessä yhteistyössä sekä ottaa käyttöön iPad-sovellukset ja pilvipalvelut opetuksessa. 

2. Miten tavoite on toteutunut? Ja mitä vielä tavoitellaan? 
Oppimisympäristön kehittäminen 
Oppimisympäristömme on uudistunut erityisesti toiminnan tasolla. Olemme lähteneet mukaan eTwinning-palvelun, jonka kautta 3.–8.-luokkalaiset oppilaat ovat osallistuneet erilaisiin kansainvälisiin projekteihin eri kielillä. Projekteissa on hyödynnetty useampien oppiaineiden ja luokka-asteiden yhteistyötä ja mm. valokuvia, videota, Internet-sivustoja sekä kirjeitä ja kortteja. Tavoitteenamme on jatkaa kansainvälisiin projekteihin osallistumista ja ottaa laajemmin mukaan koulussa opiskeltavat kielet ja oppilaiden omat äidinkielet. Oppimisympäristön kehittämisessä tavoitteenamme on uudistaa koulun perinteinen auditorio "Mediatilaksi", jossa iPadit, Chromebookit ja niihin liittyvät lisälaitteet ovat helposti ja käytännöllisesti koko koulun käytössä. Tähän projektiin kaipaamme rahoitusta ja sisustussuunnittelijan apua. 

Teknologian käytön lisääminen 
Oppilaat ovat päässeet käyttämään iPadejä ja pilvipalveluita (GAFE ja OneDrive) entistä monipuolisemmin eri oppiaineiden opiskelussa sekä ilmiöpohjaisessa oppimisessa. Myös Mediakerho on tuonut oppilaille mediaosaamista, kun kerhossa tehtiin elokuvia ja toteutettiin koululle uusi blogi www.itakpk.blogspot.fi. 
Opettajat ovat osallistuneet erilaisiin koulutuksiin mm. verkkopedagogiikka, koodaaminen, robotiikka, GAFE ja iPad-sovellusten pedagoginen hyödyntäminen. Teknologia ja pilvipalvelut on otettu käyttöön eri oppiaineissa ja tavoitteenamme on innostaa lisää koulun opettajia teknologian aktiivisiksi hyödyntäjiksi ja saada kaikki uudet laitteet oppilaiden käyttöön. Ongelmana on koulun langaton verkko, jossa luokkakohtaisesti toimii hyvin keskimäärin 5-10 langatonta laitetta yhtä aikaa. 

Kouluumme on tulossa Lego- ja Beebot-robotteja, jotka otetaan käyttöön alakoulun oppilaiden kanssa kevään kuluessa. Valinnaisessa atk-opetuksessa oppilaat ovat opetelleet koodaamaan ja koodaamisen opetusta lisätään jatkossa eri luokka-asteilla. 

3. Millaisia väineitä ja kalustusta olette hankkineet tavoitteenne toteuttamiseksi? 
Olemme tilanneet Lego-robotteja; iPadeja (10); suojukset (10); iPad-lataus- ja kuljetussalkun (1); Chromebookeja (28); iPad-kuvausjalustoja, linssejä ja mikrofoneja (5); kuulokkeita ja mikrofoneja sekä erilaisia median jakamista helpottavia laitteita, esim. AppleTV. 

4. Millaisia tavoitteen toteutumisesta johtuvia levittämisajatuksia teillä on virinnyt jo tässä vaiheessa? 
Olemme innostuneet erityisesti eTwinningin mahdollistamasta kansainvälisestä toiminnasta, jossa otamme vähitellen käyttöön erilaisia teknologian tarjoamia mahdollisuuksia (Youtube, FaceTime, Skype) sekä oppilaiden omien elokuvien, iPad-sovellusten ja GAFEen käytöstä opetuksessa. Toivomme vielä lisää innostavia koulutuksia (kuten iPadien tehokäyttökoulutus) ja yhteistyötä, jossa teknologian mahdollisuudet tulevat käyttöön kielten opiskelun ja yhteisöllisen oppimisen tiimoilta. 

Juhani Kärki


Kommentarer (0):


Logga in först för att skriva en kommentar.

YLLÄPITO JA TUKI: info@oppimaisema.fi   •