PIENTÄ SUURESSA - HENKILÖKOHTAISET JA PIENYHTEISÖLLISET OPPIMISYMPÄRISTÖT SUURESSA LUKIOSSA

Luotu: 26.09.2013

Jyväskylän lukiokoulutukselle rakennetaan kaksi 1200 opiskelijan kampusta, jotka otetaan käyttöön vuoden 2017 alussa. Tilat tehdään osittain vanhaa saneeraamalla ja osittain uutta rakentamalla. Näiden suurten kampusten tilasuunnittelu yhdistetään kokonaisvaltaiseen oppimisympäristösuunnitteluun, jonka ytimenä ovat HENKILÖKOHTAISET JA PIENYHTEISÖLLISET OPPIMISYMPÄRISTÖT SUURESSA LUKIOSSA. Tämä tarkoittaa sosiaalisesti turvallisten pienten yhteisöjen muodostumista tukevia monikäyttöisiä tilaratkaisuja, joissa tehdään näkyväksi henkilökohtainen virtuaalinen oppimisympäristö (Personal Learning Environment, PLE). Suunnilleen samassa aikataulussa rakennetaan tai saneerataan uudet tilat opiskelijamäärältään pienemmälle Jämsän lukiolle samoja ydinajatuksia soveltaen.
Oppimisympäristösuunnitteluun tulee luontevasti mukaan elinikäisen oppiminen, koska Jyväskylän aikuislukion yli 600 opiskelijaa opiskelevat samoissa tiloissa päivälukiolaisten kanssa kuten myös IB-lukiolaiset, joiden kautta kansainvälistyminen painottuu erityisellä tavalla. Urheilulukion erityistehtävä tuo suunnitteluun omat erityistarpeensa samoin kuin musiikin ja yrittäjyyden painotukset.


Projektikorttiin

Perustaja: Antero Hietamäki

OtsikkoKirjoitettuKommentteja
Yleisideointiblogi26.09 2013
klo 14:50
0

YLLÄPITO JA TUKI: info@oppimaisema.fi   •