Toiminnallinen varhaiskasvatus

Blogg's framsidan | Visa projekt  |  Visa alla bloggar


Tunnekirjoista

(Publicerat 21.02 2019 klo 08:37)

Hankkeen tavoitteena on luoda oppimisympäristöä, jossa huomioidaan monipuolisesti lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen haasteita. Tarkoituksena poistaa esteitä ja mahdollistaa lapsen osallistuminen toimintaan.

Olemme huomanneet, että  itsesäätelytaidot ovat sellaisia, joita monen lapsen kanssa harjoitellaan. Itsesäätelytaidot ovat  perusasia ja tärkeä linkki muuhun, ilman niiden hallintaa on vaikeaa :) Itsesäätelytaidot ovat kehittyneet kun lapsi pystyy tasapainottamaan ulkoiset ärsykkeet ja sisältä tulevat tunteet. Mietimme, että miten voisimme auttaa lapsia tässä asiassa? Empaattiset aikuiset, jotka sanoittavat, opastavat ja tukevat lasta arjessa ovat tärkeitä.

Huomasimme, että erilaisia tunnekirjoja ja muuta materiaalia oli julkaistu paljon. Aloimme tutustua näihin lisää! Löysimme paljon satukirjoja, pelejä, kirjoja aikuisille, kirjoja suunnittelun tueksi ja tunnekortteja ym. Päätimme panostaa hankerahoista osan ns. tunnekirjaston luomiseen. Tavoitteeksi asetimme tunnekasvatuksen tuomisen osaksi arkea.

Materiaaleille varattiin oma hylly.  Näin ne ovat kaikkien nähtävillä, ja niitä on helppo ottaa käyttöön. Satukirja on helppo napata hyllystä ja lukea lasten kanssa esim. leikkihetkillä, odotellessa jne. Kirjat tuovat arkeen suuren määrän tunnesanastoa, joka auttaa lapsia sanoittamaan omia tunteita ja ajtuksia.

Lapset ovat olleet erittäin kiinnostuneita materiaaleista. Satuja on luettu monissa tilanteissa. Aikuinen voi valita kirjan lapsen vallitsevan tunnetilan tai elämäntilanteen mukaan. Kirjan voi valita kauniin selkämyksen perusteella. Kirjan voi myös valita niin, että aikuinen voi ennakoida lapsen tulevaa tunnetilaa/elämäntilannetta ja antaa kirjan avulla eväitä lapselle selvitä tulevasta tilanteesta.

Tähän astinen kokemus on ollut erittäin positiivinen. Ehdottomasti jatkamme materiaalien kartuttamista.

Seuraava projekti on alkaa yhdessä miettiä kuinka voisimme elävöittää hyllyn ympärillä olevaa valkeaa seinäpintaa :)


Kaisa Perhovaara


Kommentarer (0):


Logga in först för att skriva en kommentar.

YLLÄPITO JA TUKI: info@oppimaisema.fi   •