Monitoimijatalot-hanke

Blogg's framsidan | Visa projekt  |  Visa alla bloggar


OpinA2: Mäntysalon koulun aulatilan muutos

(Publicerat 13.01 2016 klo 17:18)

OpinA2: ”Koulun aula- ja käytävätilojen muokkaaminen ja sisustaminen: Tila tukee oppilaiden välituntiaktiviteetteja ja lepoa opetustapahtumien välillä sekä toimii opetuksen tukena, mm. eriyttämisessä, tapahtumien ja projektien toteutuksessa. Tilasta voidaan erottaa osia erilaisia toiminnallisuuksia, kuten pelaamista, media-aktiviteetteja sekä rentoutumista varten.” (Nurmijärven kunta/koulutuspalvelut, avustushakemus 25.8.2014: OPIN AGORA (OpinA1-A5))

Mäntysalon koulu, on noin 600 oppilaan yhtenäiskoulu, käsittäen luokka-asteet 1.-9. Luokkien 1.-3. opetus järjestetään Haikalan koulurakennuksessa ja 4.-9. luokkien Mäntysalon koulurakennuksessa. Koulun piirissä toimii myös noin 45 oppilaan esiopetuksen yksikkö. Koulun aula- ja käytävätiloja muokataan viihtyisiksi opetus- ja oppimistiloiksi sekä tiloiksi, jotka tukevat oppilaiden välituntiaktiviteetteja ja lepoa opetustapahtumien välillä. Muutostyön tavoitteena on luoda opetuksen tukitiloja, joita voidaan hyödyntää mm. eriyttämisessä sekä mm. yrittäjyyskasvatusta tukevien erilaisten tapahtumien ja projektien, kuten koulun esi- ja alkuopetuksen oppilaiden Robotiikka-opetuksen toteutuksessa (vertaisoppimisprojekti). Muutostyö toteutetaan kevään 2016 aikana.

 

Tilan suunnitteli Mäntyslaon koulun oppilaskunta rehtori Arto Sinisalon johdolla. Arkkitehtitoimisto Aarne von Boehm Oy piirsi tilan arkkitehtisuunitelman oppilaskunnan  pienoismallin pohjalta.

OpinA2-tila, Mäntysalon kouluKristiina Pirnes


Kommentarer (0):


Logga in först för att skriva en kommentar.

YLLÄPITO JA TUKI: info@oppimaisema.fi   •