Leikki. luonto ja digi lasten osallisuusväyliä

Blogin etusivulle | Projektikorttiin  |  Näytä kaikki blogit


Luonto, leikki ja digi -seminaari 31.1.19

(Kirjoitettu 07.02 2019 klo 14:26)

Kotkassa toteutui meidän ensimmäinen varhaiskasvatuksen toteuttama seminaari 31.1.19.

Seminaarin sisältö toteutettiin yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa, josta FT Henriikka Vartiainen ja KM, FM Saara Nissinen luennoivat DOP-pedagogiikasta sekä kertoivat runsaasti esimerkkejä aikaisemmin kouluissa ja päiväkodeissa toteutuneista dop-projekteista.

Seminaarissa vahvistui ajatus siitä, miten loistavasti design-suuntautuneen pedagogiikan menetelmä (dop-polun mukainen toiminta) soveltuu oppimiskäsityksemme "tutkiva toiminta ja oppiminen" todentamiseen. Pedagogiikassa on keskeistä vuorovaikutus, mihin olemme jo edellisessä hankkeessamme Vuorovaikutuksellisen pienryhmäpedagogiikan vahvistaminen" panostaneet hyvin paljon.

Tavoitteena on vahvistaa lasten tulevaisuuden taitoja. He oppivat muun muassa tunnistamaan ilmiöitä, suunnittelemaan toimintaansa ja tiedonkeruuta, keräämään monipuolisesti aineistoa eri lähteistä ja arvioimaan niitä, tutkimaan ja kokeilemaan itse sekä tekemään päätelmiä tutkimusten ja sovellusten pohjalta. Tärkeänä osana projekteja on ratkaisuehdotusten ja tulosten esittely, jossa vahvistetaan samalla ilmaisua sekä omien aikaansaannosten takana olemista ja oivallusten arvostamista.

Seminaarissa oli aikaa tiimien omalle työskentelylle, jossa pääpaino oli projektien suunnittelussa. Rauhalan ja Kotilon päiväkotien ryhmissä toteutetaan kevään 2019 aikana dop-projektit. Tutkittaviksi ilmiöiksi lasten kanssa pohtien ja havainnoiden ovat valikoituneet tähän mennessä käärmeet, vesi, metsän eläinten asuinpaikat sekä ruoan alkuperä. Seuraava vaihe on pohtia lasten kanssa, miten ja minkä tutkimuskysymysten kautta ilmiön tutkimista lähestytään.

Lankilan päiväkodissa kehittämisen kohteena on tarinallinen leikki ja medialeikki. Lapsiryhmissä toteutetaan tarinallisen leikin projektit kevään aikana. Samalla havainnoidaan yhtymäkohtia design-pedagogiikkaan, sillä leikin yksi tärkeimmistä motivaatioista on tutkiminen. Tutkivan toiminnan ja ihmettelyn prosessikin voidaan löytää leikin sisältä. Tarinallisissa leikkiprojekteissa kaikki kasvattajatiimin jäsenet pääsevät kokeilemaan vuorollaan eri rooleja, joita ovat: 1. Tarinan sisällä roolissa, 2. Kanssaleikkijä/säätelijä 3. Havainnoija/dokumentoija. Eri rooleissa olemista arvioidaan tiimissä ja pohditaan omaa tapaa olla leikillinen. Pienryhmäpedagogiset ratkaisut ovat tärkeitä pohtiessa leikkikertojen toteutusta. Tällöin mietitään eri roolien yhdistämistä ja hyödynnetään dokumentoinnissa esim. action-kameroita lasten käytössä.

Seminaarissa työskennellessä saattoi havaita, että menetelmien kokeilussa tarvitaan rohkeutta ja ympärille juuri oppivaa yhteisöä. Meidän ei kannata pelätä virheitä, sillä esimerkiksi muutosten ja yllättävien käänteiden avulla voidaan luoda jotain ihan uutta ja toimivaa. Leikkikertojen tai tutkimusretkien jälkeen voi tulla tunne huikeasta onnistumisesta, joka on nähtävissä lasten innostuksesta ja aktiivisuudesta. Tai toisaalta tunne epäonnistumisesta, kun meneillään oleva toiminta ei motivoi lapsia eikä aikuiselta löydy oikea-aikaisesti keinoja viedä toimintaa uuteen suuntaan. Näitä hetkiä yhdessä reflektoimalla löydämme oppimiskäsitystä edelleen tukevia toimintatapoja.

Seminaarissa toteutuvatkin oppivan yhteisön elementit, kun kysymyksiä ja ideoita sanottiin ääneen. Lasten kanssa projektit vasta elävätkin eloon ja saavat ihan uusia ulottuvuuksia. Aivan huikeaa kevään loppupuolella jakaa projektin antia toisillemme ja vähitellen viedä osaamista laajemmin koko varhaiskasvatukseen.

 

 

 

 


Tiina Kääpä


Kommentit (0):


Kirjaudu sisään palveluun, mikäli haluat lisätä oman kommentin.

YLLÄPITO JA TUKI: info@oppimaisema.fi   •