Leikki. luonto ja digi lasten osallisuusväyliä

Blogg's framsidan | Visa projekt  |  Visa alla bloggar


Mediapajan avulla uudet välineet haltuun!

(Publicerat 20.12 2018 klo 10:29)

14.12.18 hankkeen koordinaattori ja Kotkan varhaiskasvatuksen tvt-koordinaattori järjestivät ensimmäisen mediapajan pilottipäiväkotien työntekijöille. Paikalla oli tällä kertaa neljä ammattilaista (2 hoitajaa, 2 opea). Pajoja järjestetään lisää ensi vuonna.

Ennen pajaa koordinaattorit olivat koonneet osallistujien tutustuttavaksi välineiden käyttöohjeita ja vinkkejä Peda.nettiin.

Lisäksi koordinaattorit kuvasivat itse videoita, joissa laitteiden peruskäyttöä opastettiin lyhyesti. Näihin voi palata pajan jälkeen. Näihin voi lisäksi kuka tahansa tutustua Peda.net-sivuillamme https://peda.net/kotka/varhaiskasvatus/digi/mediapajat/ljv. Tämä on hyvä mahdollisuus maksimoida varsinaisten harjoitusten toteutus pajoilla.

Pajan kesto oli 2 tuntia. Siihen sisältyi lyhyitä luento-osuuksia esimerkiksi riittävästä kuvakoosta ja esimerkeistä medialeikkiin lasten kanssa. Kasvattajat pääsivät harjoittelemaan kahdessa ryhmässä action-kameroiden ja green screen-välineistön käyttöä.

Toisen pajarastin tehtävänä oli kokeilla kameroiden eri asetuksia ja xdv-sovellusta. Lisäksi osallistujat ottivat kuvia ja videoita sekä siirsivät ne koneelle ja Peda.nettiin. Harjoitus palveli myös niitä, jotka eivät olleet Peda.nettia aiemmin käyttäneet.

Toisella rastilla harjoiteltiin green screen -taustakankaan käyttöä hyödyntäen Green screen do by ink -sovellusta. Käytössä olivat iographer, jalusta ja mikrofoni. Alla olevan kuvan lisäksi Kuvat ja videot -välilehdeltä voi katsoa pajalla tuotetun Säätiedotus-harjoitusvideon.

Oli huippua huomata, miten paljon osallistujilla oli jo osaamista ja kykyä soveltaa uutta tietoa vanhaan. Lisäksi tvt-laitteisiin vasta tutustuvilla oli rohkeutta laittaa itsensä uusiin tilanteisiin. Ilmapiiri oli kannustava ja apua löytyi heti sekä koordinaattoreilta että osallistujilta itseltään. Ideoita lasten kanssa toteuttamiseen syntyi itse kokeilemalla. Samalla pilottipäiväkotien henkilöstö tapasi toisiaan. Näin pystyttiin vahvistamaan oppivan yhteisön rakenteita pilottipäiväkotien yhteisössä.

Laitteet luovutettiin pajan jälkeen päiväkodeille, sillä nyt ainakin yksi osaaja löytyy nyt omasta yksiköstä. Seuraava vaihe onkin ottaa laitteet käyttöön lasten kanssa. Siitä tulemme kuulemaan blogissa tulevana vuonna!


Tiina Kääpä


Kommentarer (0):


Logga in först för att skriva en kommentar.

YLLÄPITO JA TUKI: info@oppimaisema.fi   •