Kirjaudu sisään Unohditko salasanasi?

Elämykselliset ja monipuoliset oppimisympäristöt

Koulujen oppimisympäristöjä monipuolistetaan joustaviksi ja elämyksellisiksi. Opetusmetodeja muokataan niin, että oppilas on aktiivinen toimija oppimisen keskiössä ja opettaja oppimisen mahdollistaja ja ohjaaja. Oppimisympäristöä tehdään joustavaksi sähköisten oppimisympäristöjen avulla ja fyysisten puitteiden muokattavuudella. Toimintakulttuuria kehitetään elämyksellistä oppimista ja yhdessä tekemistä tukevaksi.Oppilaiden osallisuutta oppimisympäristöjen kehittämisessä ja muokkaamisessa edistetään. 


 

Käyttöönottovuosi
2014

Kunta/koulutuksen järjestäjä
Kauniaisten kaupunki

Koulun nimi
Mäntymäen koulu, Kasavuoren koulu, Kauniaisten lukio

Linkki koulun sivuille
http://mantymaki.fi /http://www.kasavuori.fi / http://kauniaistenlukio.fi

Oppilasmäärä
alakoulu 390, yläkoulu 340, lukio 375

Henkilökunnan määrä
125

Linkki Projektiuutisiin (Linkki)
http://kasavuoressaremontoidaan.blogspot.fi, http://unelmatoimitus.blogspot.fi/

Hankkeen pedagoginen asiantuntija (Nimi ja email)
Jarmo Ranta: jarmo.ranta@kauniainen.fi, Riitta Rekiranta: riitta.rekiranta@unelmakoulu.fi, Ilpo Ahlholm: ilpo.ahlholm@kauniainen.fi

Hankkeen pääsuunnittelija (Nimi ja email)
Sari Aarniokoski sari.aarniokoski@kauniainen. fi

Hankkeen pedagogiset tavoitteet (sisältäen mahdolliset omat painotukset / näkökulmat)
Yhteisöllisyys ja joustavuus oppimisessa Vuorovaikutteinen oppiminen Oppimisen ilo Luovuus ja innovatiivisuus

Hankkeen kuvaus
Oppimisympäristöjen kehittäminen aloitetaan perehtymällä erilaisiin oppimistiloihin opetussuunnitelmatyön yhteydessä (tutustumiskäynnit, vierailjoita, asiantuntijakäynnit). Oppiaineyhteistyöhön kiinnitetään erityistä huomiota. Opetustilojen käytön monipuolistamista haetaan opetusta kehittämällä, tilojen uudelleen suunnittelulla ja järjestelyllä sekä sähköisten ja mobiilien oppimisympäristöjen tehokkaalla hyödyntämisellä.

Miten hanke käytännössä toteutetaan? Työnjako ja aikataulu
Kiinteistöjen saneerauksen yhteydessä vuosina 2015-2016/2017 Osana ops-prosessia 2015 Yksittäisten hankkeiden omien aikataulujen puitteissa

Miten tulokset ja vaikutukset arvioidaan?
Oppilaskysely oppimisympäristöistä Opettajakysely työtavoista Huoltajakysely

Hankkeen työryhmä
Kauniaisten suomekielisen perusopetuksen sekä Kauniaisten lukion ops-työryhmät, Mäntymäen koulu pedatiimi, Kasavuoren koulun pedagoginen yksikkö, Kauniaisten lukion pedaalitiimi, koulujen johtoryhmät.

Jäsenet
Suomenkielinen opetustoimi Kauniainen

Projektin tiedostot

Otsikko Kuvaus Tyyppi Lisätty Lisääjä
Toiminnallisuutta ja vuorovaikutusta tukevat oppimisympäristöt
tiedosto 10.01.2015 13:44 Suomenkielinen opetustoimi Kauniainen

Kuvia koulujemme arjen toiminnasta, oppilaiden osallisuudesta oppimisympäristöjen tuulettajina sekä Kasavuoren koulukeskuksen saneerauksen vaiheista.

Koulujen oppimisympäristöjä monipuolistetaan joustaviksi ja elämyksellisiksi. Opetusmetodeja muokataan niin, että oppilas on aktiivinen toimija oppimisen keskiössä ja opettaja oppimisen mahdollistaja ja ohjaaja. Oppimisympäristöä tehdään joustavaksi sähköisten oppimisympäristöjen avulla ja fyysisten puitteiden muokattavuudella. Toimintakulttuuria kehitetään elämyksellistä oppimista ja yhdessä tekemistä tukevaksi. Oppilaiden osallisuutta oppimisympäristöjen kehittämisessä ja muokkaamisessa edistetään.


Oppimisympäristöjä kehitetään:

Kiinteistöjen saneerauksen yhteydessä vuosina 2015-2016/2017

Kasavuoren koulukeskuksen saneeraus ja uuden rakennuksen rakentaminen aloitetaan syksyllä 2015. Saneeraus ja korjausrakennus etenee neljässä vaiheessa eri osissa koulukeskusta. Uudisrakennuksen rakennustyöt kestävät läpi kaikkien neljän vaiheen.

Uuteen rakennukseen saadaan kuusi uutta luokkatilaa. Näissä luokkatiloissa otetaan huomioon muunneltavuus ja joustavuus oppimistilanteissa. Uudisrakennuksen käytävätilatkin on suunniteltu hyödynnettäviksi oppimisessa. 

Uudisrakennuksen katolle sijoitetaan aurinkopaneeleja. Kauniaisten lukio tekee yhteistyötä LUT:n kanssa Grani Green Power -hankkeessa kiinteistön energiatehokkuuden kehittämiseksi.


Osana ops-prosessia 2015

Kauniaisten suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelman arvoperustassa painotetaan ekososiaalista sivistystä. Kestävän kehityksen näkökulma huomioidaan oppimisympäristöjä kehitettäessä.


Yksittäisten hankkeiden omien aikataulujen puitteissa 

- matematiikan luokan päivittäminen

- vl7-8 aihekokonaisuus "Oppimisympäristöjen luova, hulvaton tulevaisuus"

- äidinkielen ja kielten luokan tuuletus

Tässä kuvataan kaikki kokeilun tulokset ja mahdolliset kokeilun aikana tehdyt tutkimukset sekä syntyneet innovaatiot.

Tähän lisätään linkkeinä tai esim- pdf- tiedostoina uutiset, jutut, artikkelit, videomateriaalit jne.

Tähän lisätään hankkeen aikana käytetyt materiaalit. Tähän liitetään myös havainnekuvat, 3D- mallinnukset, hankkeen aikaiset kuvat ja rakennuspiirustukset. Kaikki kuvatiedostot JPG, BMP jne lisätään ”Lisää kuva” toiminnolla

Tässä kerrotaan hankkeen budjetti seuraavasti:
Irtokalustus
Laitehankinnat (tieto- ja viestintätekniikka)
Rakentamiskustannukset
Muut kulut

Kokonaiskustannukset

YLLÄPITO JA TUKI: info@oppimaisema.fi   •