Mediahuoneessa ja maastossa

Blogg's framsidan | Visa projekt  |  Visa alla bloggar


TVT-tutorit toimintakulttuuria muokkaamassa

(Publicerat 12.06 2016 klo 15:08)

Hankkeen yhtenä keskeisenä tavoitteena on 1:1-mallin saavuttaminen TVT-laitteistojen osalta. Lukuvuonna 2015-2016 ensimmäisen lukuvuoden opiskelijoiden osalta tämä saavutettiinkin. Biologian ja maantieteen ensimmäisillä kursseilla otettiin käyttöön sähköisiä muokattavia oppikirjoja, joka osaltaan vauhditti 1:1-mallin toteutusta. Myös ylioppilaskirjoitusten sähköistymisen eteneminen laittoi vauhtia laitehankinnoille ja laitteiden käytölle oppitunneilla sekä erilaisissa kurssikokeissa.

Opettajakuntana huomasimme varsin pian ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoiden laitteiston kirjavuuden osalta, että ohjausaikamme ei riitä selvittämään eri merkkisten ja mallisten laitteiden käyttöä esim. Abitti-kurssikoejärjestelmässä. TVT-tutortoiminnan käynnistäminen osoittautui tähän toimivaksi ratkaisuksi. Kysyimme kaikista ensimmäisen ja toisen vuosikurssin ryhmistä kaksi opiskelijaa TVT-tutorkoulutettaviksi. Rehtorin kanssa sovimme, että opintojen päättyessä opiskelijat saavat toiminnasta kurssimerkinnän.


TVT-tutoreiden kanssa on käytetty WhatsApp Messenger-pikaviestisovellusta yhteydenpitoon. Näin yksittäisiä opiskelijoita tai koko ryhmä on saatu ohjausapuun ja -koulutukseen tarvittaessa nopeastikin. Ryhmä on toiminut loistavasti koko lukuvuoden perustamisestaan lähtien. Aina on löytynyt apulaisia ohjaajille tarvittaviin tilanteisiin ja opettajille oppitunneilla ilmenneisiin laite- tai sovellusselvittelyihin. Aivan lukuvuoden lopussakin viimeisimmän koeviikon jälkeen TVT-tutorit hoitivat innolla ohjaustehtäviä. Ensimmäisen vuosikurssin TVT-tutorit ohjasivat tuolloin ensi lukuvuonna maantiedettä yo-kirjoituksissa kirjoittavia opiskelijoita LibreOffice Calc- ja GIMP-sovelluksen käyttöön (kuvassa).

 

 

Hankekuulumisin,

Kaisa Heikkinen ja Mika Kurvinen, TVT-tutoreiden ohjaavat opettajat


Kaisa Heikkinen


Kommentarer (0):


Logga in först för att skriva en kommentar.

YLLÄPITO JA TUKI: info@oppimaisema.fi   •