Leikki. luonto ja digi lasten osallisuusväyliä

Blogg's framsidan | Visa projekt  |  Visa alla bloggar


Lankilan päiväkodissa avattiin tavoitteita ja suunniteltiin toteutusta

(Publicerat 29.11 2018 klo 12:43)

Koordinaattori osallistui ke 28.11.18 Lankilan päiväkodin lto-tiimiin. 

Kävimme yhdessä läpi tarinallisen leikin elementtejä hyödyntäen Tarinasta leikiksi -käsikirjaa. Koordinaattori osallistui 21.11.18 Loisto-verkostossa järjestettyyn tarinallisen meikin työpajaan, josta tarttui jaettavaksi hyviä käytännön vinkkejä toteutukseen.

Pohdimme myös,  mitä tarkoitamme medialeikillä hankkeessa. Päädyimme siihen, että se on lasten näkemän ja kokeman median ja sen hahmojen tuomista leikkiin. Kuin myös lasten tuottamaa ja tarkastelemaa mediaa tvt-laitteita ja digitaalisia mahdollisuuksia hyödyntäen.

Lankilan päiväkodissa on neljä lapsiryhmää, joissa lapset ovat syntyneet v.2013-2018. Kasvattjia on yhteensä 12. Jokaisen lapsiryhmän ja tiimin tavoitetila määrittyi näin ollen erilaiseksi lasten ikä ja kehitystaso huomioiden.

Perjantaina 30.11.18 päiväkodin aikuiset heittäytyvät näyttelemään lapsille hauskan jouluisen näytelmän., joka toimii hankkeen "alkupamauksena". Tavoitteena on lisätä toimintakulttuurin leikillisyyttä ja järjestää yhteistä kivaa tekemistä.

Joka ryhmässä aletaan havainnoimaan ja ideoimaan sopivaa, ryhmän lapsia kiinnostavaa tarinaa tarinallisen leikin aloittamiseksi tammikuussa. Roolileikit ja myös pieni jännitys kiinnostavat lapsia kovasti. Varsinkin isoimpien ryhmässä tvt-laitteiden on havaittu tuovan lapsia ja aikuisia yhteen.

Lto-tiimissä oli selvästi kutkuttavaa innostusta kehittämistyöhön ja yhteisleikkiin. Lastenhoitajat työskentelevät samojen aiheiden parissa päiväkodinjohtajan kanssa 29.11.18. Mediapajat pyörähtävät käyntiin joulukuussa, jossa saadaan oppia uusien digilaitteiden käyttöön.

Alku Lankilassa vaikuttaa siis kaikin puolin oikein lupaavalta!

Oheisessa kuvassa olemme kokoontuneet asian äärelle lto-tiimissä. Kuvasta puuttuu yksi lto.

 


Tiina Kääpä


Kommentarer (0):


Logga in först för att skriva en kommentar.

YLLÄPITO JA TUKI: info@oppimaisema.fi   •