Kirjaudu sisään Unohditko salasanasi?

Liikkuen, leikkien, iloisesti oppien

Rakennetaan uuden varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisia oppimisympäristöjä välineistöineen. Suunnitellaan, kehitetään, arvioidaan ja toimeenpannaan pedagogispainotteista varhaiskasvatusta. Lapset ovat vahvasti osallisia ja aktiivisia toimijoita erilaisissa toiminnoissa. Varhaiskasvattajien osaaminen vahvistuu työn ja kokeilun kautta. Jaetaan hyviä käytänteitä seudullisesti vakas-kehittämishankeen verkostossa, joka on luotu aikaisemmassa yhteistyökuviossa. Ollaan aktiivisia median suuntaan ja päivitetään varhaiskasvatuksen facebook-sivustoa kuvin ja sanoin. Hyödynnetään vanhempien osallisuutta toiminnan kehittämisessa ja arvioinnissa.  


 

Kunta/koulutuksen järjestäjä
Päiväkodit

Tiivistelmä
Kemin kaupungin kymmenen päiväkotia osallistuvat projektiin. Aloitimme yhteistapaamisella 6.9.2017 päiväkotijohtajien kanssa ja suunnittelimme yhteistä aikataulua ja sisältöjä sekä hanketiimin kokoonpanoa. Kullekin johtajalle jäi tehtäväksi kartoittaa taloissaan halukkaat henkilöt osallistumaan oppimisympäristön kehittämis työryhmään, josta käytetään työnimeä LILLI-tiimi. Lisäksi he keräävät taloissaan ideoita, miten käytännössä hyödynnämme saamamme hankerahan tavoitteiden määrittelemissä rajoissa ja yhteisesti sovituin reunaehdoin. Nämä kartoitukset tehdään 18.9.17 mennessä ja seuraava palaveri sovittiin pidettäväksi 21.9.17.

Tavoitteet
1. Lasten osallistaminen pitkäkestoiseen projektityöhön hyödyntäen paikallisia yhteistyötahoja. Lapsi oppii säätelemään ja ilmaisemaan tunteita myönteisellä tavalla monimuotoisissa oppimisympäristöissä huomioiden eri kulttuuritaustaiset lapset. Monipuolisten pedagogisten työtapojen haltuunotto henkilöstöä kouluttaen. 2. Oppimisympäristön monipuolinen ja laaja-alainen uudistaminen ja kehittäminen - oppiminen, osallisuus ja kestävä elämäntapa. Lasten luontaisen uteliaisuuden tukeminen, aktiivisuuden ja oppimisen halun edistäminen monimuotoisin työtavoin; leikin, liikunnan ja musiikin keinoin 3. Digivälineet osaksi varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa.

Jäsenet
Sinikka Himola
Henna Kortelainen

Projektin tiedostot

Otsikko Kuvaus Tyyppi Lisätty Lisääjä
LILLI-hanke mukana kevätnäyttelyssä; Lapin Kansa 10.5.18
tiedosto 18.09.2018 13:24 Sinikka Himola
Satumaista taidetta näyttely esite
tiedosto 19.10.2018 09:02 Sinikka Himola
Kemin varhaiskasvatuksen pienet taiteilijat näkyviin
tiedosto 19.10.2018 09:03 Sinikka Himola

Budjetti

OPH:lta olemme saaneet hankkeeseen yhteensä 130 000€, johon sisätyy omarahoitusosuus 20% (26 000€). Tämä kokonaissumma on 66 000€ haettua pienempi.

Rahoittaja

Opetushallitus ja Kemin kaupunki

Lilli- hankkeen draamakasvatus oli mukaansatempaavaa lapsista. Jalkautimme oppimaamme lapsiryhmään.

Lilli-hankkeen aikana tehty tehtävä päiväkodin oppimisympäristöstä lapsen silmin sai aikuisetkin ajattelemaan oppimisympäristöjä tarkemmin ja muuttamaan tiloja tarkoituksen mukaisemmaksi.

Erilaiset Lilli-hankkeeseen liittyvät ryhmätehtävät esimerkiksi oppimisympäristö ja pienryhmätoiminnan arviointi ovat herätelleet hyvin työtiimin ajatuksia uuden varhaiskasvatuksen suunnitelman perusteiden mukaiseen pedagogiseen työhön.

Lilli-hanke näkyi ryhmän toiminnassa esim. musiikkituokioina, jotka tukevat lasten kielellistä kehitystä.

Savea muovailtaessa syntyi hienoja tarinoita hahmojen ympärille.

Lilli-hankkeessa Kivalo-opiston tuottamaa ohjattua liikuntaa, jonka yhtenä tavoitteena on ollut annettujen kielellisten ohjeiden tarkka kuunteleminen sekä niiden noudattaminen. Joogaprojektin myötä lasten sanavarasto laajeni.

Toimintaa dokumentoidaan kuvin ja sanoin; myös lapset kuvaavat.

Lilli-hanke ja valitsemamme draama näkyy arjen työskentelytavoissa: jokainen työntekijä käyttää itselleen mieluisia ja hyväksi havaittuja menetelmiä. Draaman keinoja voimme hyödyntää myös kaveri- ja tunnetaitojen opettamisessa. Sadut, pöytäteatteri, näytelmät, loogisen tarinan kortit, käsinuket, rooliasut yms. näkyvät nyt enemmän jokapäiväisessä toiminnassamme.

Lilli on nostanut musiikin moninaisuutta ja tärkeyttä oppimisen ja opettamisen kannalta. Vahvemmin paneutuminen musiikkiin on saanut paljon uusia hoksauksia ja mietintöjä.

Draamatyöskentelystä tuli kokemus siitä, että draamaa lisää toimintaan, sillä lapset eläytyivät upeasti tunneilla, jopa ujoimmatkin lapset rohkaistuivat osallistumaan.

Hankkeen myötä päiväkodille hankittiin monenlaisia soittimia musiikillisen ilmaisun tueksi.

Työpajatoiminta rikastui: keramiikkatyöt, musiikki, tekstiilityöt, taidepaja -materiaaleihin, välineisiin ja tekniikkoihin tutustuminen, kerronta työn edetessä, oma vapaa toteutus

Tunnekorttien kera viikottain lapsista/toiminnasta otettuja kuvia.

Lilli-hankkeen kautta olemme toteuttaneet kehollista ilmaisua ohjatun jumpan muodossa.

LILLI- projektin käynnistyminen toi lisää erilaisia kädentöitä sekä tekniikoita

Dokumentoidaan toimintaa kuvin ja sanoin; myös lapset kuvaavat.

Ensi kaudella voimme näistäkin menetelmistä ammentaa uutta toimintaamme, sillä Lilli-hankkeen kautta olemme saamassa kameran/kameroita.

Olemme tutustuneet erilaisiin soittimiin. (käytössä koulun musiikkiluokka) Olemme soittaneet, laulaneet ja liikkuneet musiikkin mukaan; käytössä ollut soittimia (rummut, piano, haitari jne, sekä perus rytmisoittimet). Lapset ovat rohkaistuneet “talent” -leikin avulla ilmaisemaan itseään laulamalla. Paljon laululeikkejä sekä musiikin käyttö mm. jumpassa. Kehosoittimet.

Toteuttamistamme toiminnoista olemme saaneet vanhemmilta kannustavaa palautetta.

Pienemmät lapset pääsivät isompien lasten kanssa yhdessä Lilli- raamaharjoituksiin.

Lilli-hankkeelta avustusta mediakasvatusvälineiden hankintaan.
Yhdessä tekeminen, - “jutustelu” muiden lasten kanssa, rauhallinen inspiroiva tunnelma, riittävästi aikaa toteuttaa

Vanhempien osallisuus,kutsut

Lilli-hanke näkyy siten, että lapset ovat kuvanneet toisiaan lähiympäristöissä.

Lilli-hankkeen yhtenä osa-alueena päiväkodissamme oli dokumentointi ja digitaidot. Toivomme, että tämän myötä myös päiväkotimme saisi uudistettua digivälineistöä; pienryhmäkohtaisia tabletteja opetusvälineiksi kaivataan.

Lapset ovat saaneet uusia kokemuksia ja elämyksiä(musiikki, savityöt, silkkimaalaus, grafiikka).

Lilli- draamakasvatus antoi eväitä itseilmaisuun ja vei mukanaan kaikista varautuneimmatkin lapset!

Lisäämme välineitä omaehtoiseen sisäliikuntaan. Jatkamme säännöllisiä liikuntatuokioita koulun liikuntasalissa.

Lilli-hankkeen musiikkituokioiden aikana on opeteltu musiikkiliikuntaleikkejä, jotka ovat sopineet kaikille lapsille sukupuolesta tai kulttuurista riippumatta.

Dokumentoimme toimintaa nyt monipuolisesti.

YLLÄPITO JA TUKI: info@oppimaisema.fi   •