Kirjaudu sisään Unohditko salasanasi?
Koulurakennuksia

Toiminnallinen varhaiskasvatus

Hankkeen tavoitteena on edistää ja kehittää varhaiskasvatussuunnitelman mukaista toimintakulttuuria tukevia oppimisympäristöjä, joissa on otettu huomioon lasten osallisuus ja sosiaalisten taitojen kehittyminen sekä hyvinvointi, turvallisuus ja kestävä elämäntapa. Painopisteinä ovat päiväkotirakennuksen sisätilat varusteineen, jotka tukevat monipuolista pedagogista toimintaa ja kannustavat leikkiin & liikuntaan


 
Jäsenet
Kaisa Perhovaara

 

 

 

 

Projektin tiedostot

Otsikko Kuvaus Tyyppi Lisätty Lisääjä
Lapinlahden kunnan varhaiskasvatussuunnitelma
tiedosto 09.10.2018 12:39 Kaisa Perhovaara
Toiminnallinen varhaikasvatus Lapinlahden paikallislehdessä Matissa ja Liisassa 1.11.2018
tiedosto 12.11.2018 08:38 Kaisa Perhovaara

Rahoittaja

Opetushallitus rahoittaa tätä hanketta

Hanke kehittää menetelmän, jolla lasten osallisuus mahdollistetaan varhaiskasvatuksessa. Menetelmän kehittämisessä huomioidaan sen käyttömahdollisuus erilaisissa ympäristöissä ja erilaisissa asiayhteyksissä. Luo-daan innovatiivinen fyysinen, psyykkinen (lämmin vuorovaikutus -koulutus) ja sosiaalinen oppimisympäristö. Oppimisympäristö suunnitellaan muunneltavaksi vastatakseen lasten erilaisiin tarpeisiin. Innostetaan uuden-
laisten työtapojen käyttöön. Suunnittelu aloitetaan laajakatseisesti ja monialaisesti. Suunnittelussa huomioi-daan käyttäjien tarpeet, päiväjärjestyksen miettiminen uudestaan tarpeita ja vasun perusteita vastaavaksi, tilojen muunneltavuus sekä teknologian käytön mahdollisuus toiminnassa (ergonomia, akustiikka, monipuolisuus). Yhteistyötä tehdään lähialueen oppilaitosten kanssa ja pyydetään opinnäytetyötä kehittämistyötä tukevaa arviointi- ja selvitystyötä koskien. Opinnäytetyön tuotokset ollaan valmiita jakamaan valtakunnallisesti suomen ja ruotsin kielellä.

Hankkeen aikataulua

Lokakuu 2017

Pidettiin aloituspalaveri hanketyöntekijän, varhaiskasvatuspäällikön ja päiväkodin johtajan kanssa

Marraskuu 2017

Pidettiin palaveri päiväkodin henkilöstön kanssa, jossa oli mukana kaikki aloituspalaverissa olleet. Yhteinen matka kohti innovatiivista oppimisympäristöä alkoi.

Tammikuussa 2018

Hanketyöntekijä tutustui Varpaisjärven päiväkotiin, toimintatapoihin, henkilökuntaan ja lapsiin

Helmikuussa 2018

Teimme hankkeen ensimmäiset hankinnat. Hankimme tabletteja ja älypuhelimet toiminnan dokumentointia ja lasten osallisuutta ajatellen.

Poikkihallinnollinen yhteistyö kunnan sisällä alkoi käytännön tasolla toimimaan, tapasimme kiinteistö- ja siivouspuolen ihmisiä, joiden näkemykset otettiin muutokseen mukaan.

Pidimme päiväkodin henkilöstölle iltapalaverin, jossa avasimme käsitteitä yhteisesti.

Kevät 2018

Hanketyöntekijä työskenteli päiväkodilla. Hän osallistui lasten osallistamiseen, käyttäen mentelmiä, joita oli yhdessä suunniteltu. Lapset pääsivät suunnittelemaan hankintoja yhdessä kasvattajien kanssa. Inventoimme, tarkastelimme ja tutkimme jo olemassa olevaa.

Syksy 2018

Hankkeessa aloitti toinen työntekijä, joka fyysisesti työskentelee koko ajan päiväkodilla. Syksyllä on tavattu ja tavaan edustajia ja hiotaan tilauksia. Tavoitteena on tehdä hankinnat vuoden vaihteeseen mennessä.

Kevät 2019

Uusien menetelmien ja laitteiden haltuun ottamista

Loppuseminaari maaliskuussa

 

 

 

Tähän kirjataan hankkeen tuloksi ja vaikuttavuutta hankkeen loppupuolella

YLLÄPITO JA TUKI: info@oppimaisema.fi   •