KOULUTUS

Täältä löydät aihepiirin koulutukset, seminaarit ja erilaiset koulut ekskursiokohteiksi. Lisäksi täältä löytyy asiantuntijarekisteri, josta löydät apua monipuolista apua koulusuunnitteluun tai vaikka luennoitsijan omaan tapahtumaasi.

SeminaaritEKSKURSIOTAsiantuntijarekisteriOPEAKATEMIA

TULE MUKAAN JÄRJESTÄMÄÄN JA OSALLISTUMAAN!

 

EKSKURSIOT

Uusi koulu tulossa kuntaan? Onko kouluun tulossa remontti? Minkälaisia ratkaisuja muut ovat löytäneet suunnitellessaan uusia oppimisen tiloja. Hyvä tapa löytää hyvä vierailukohde, on selata oppimaiseman interaktiivista ekskursiokarttaa

 

SEMINAARIT

Opetushallitus ja monet muut tahot järjestävät seminaareja ja konferensseja, joiden aihepiiri liittyy fyysiseen ja / tai virtuaaliseen oppimaisemaan. Pyrimme esittelemään seminaarit täällä ja tervetuloa esittelemään omasi.

 

OPEAKATEMIA

European Schoolnet Academy on alusta, jossa saat tietoa innovaatioista ja uusimmista trendeistä koulussa. Opeakatemia niinkuin EUN Academy järjestävät koulutuksia Future Classroom Labeissa ja verkossa. 

Koulu muuttuu ja niin muuttuu myös opettajien TÄYDENNYSKOULUTUS

 

Peruskoulu uudistuu. Ajankohtaisia haasteita ovat koulutuksellisen eriarvoisuuden lisääntyminen ja oppilaiden osaamistason lasku. Uudet, syksyllä 2016 voimaan tulleet perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet antavat mahdollisuuden ja vahvan tuen peruskoulun uudistamiselle ja yhteisölliselle kehittämistyölle.

Suomessa on maailman osaavimmat opettajat. Opettajat kehittävät omaa osaamistaan ja oppilaitosten toimintakulttuuria yhteisöllisesti verkostoissa tutkimukseen perustuen.

Opeakatemia tuo Suomeen aivan uuden yhteisöllisen täydennyskoulutusmallin, jossa hyödynnetään mm.  designmenetelmiä tehokkaasti. Näin osaamisen kehittäminen tapahtuu oppivissa yhteisöissä l. kouluilla. 

Ensimmäinen avoin verkkokurssi Team up alkaa syksyllä 2016 ja on tarkoitettu kaikille Suomen opettajille. Syksyn aikana koulutetut mentorit ohjaavat kurssin etenemistä ja tämän jälkeen Team up- kurssin materiaalit avataan itseopiskelun ja itsenäisen ammatillisen kehittämisen tueksi koko maahan. Ilmaiseksi.

   

Opeakatemian tausta löytyy Eurooppalaisesta ITEC- hankkeesta

 

iTEC (Designing Future Classroom) oli Euroopan komission rahoittama nelivuotinen tutkimus- ja kehityshanke, jossa oli mukana 26 kumppania: opetusministeriöitä, teknologiayrityksiä ja tutkimusorganisaatioita. Hankkeen tavoitteena oli uudistaa ja lisätä teknologian käyttöä oppimisessa ja opettamisessa oppivelvollisuuteen perustuvassa koulutuksessa. Hankkeen aikana noin 50 000 oppilasta pilotoi uusia suunnittelumenetelmiä 2 624 luokassa 20 maassa ympäri Eurooppaa.

Näin syntyi ussi toimintamalli oppimisen uudistamiseksi, ja sen avulla kehitettiin skenaarioita tulevaisuuden opettamisesta ja opiskelusta (kertomuksia innovatiivisista, nykyaikaisista oppimisympäristöistä); innostavia oppimisaktiviteetteja (erillisten tehtävien kuvauksia, joissa hyödynnetään innovatiivisia digitaalisia opetusmenetelmiä), sekä inspiroivia oppimiskertomuksia (havainnollistavia kehyskertomuksia).

Nämä työkalut ja menetelmät kannustavat tutkitusti opettajia innovoimaan ja antavat yksityiskohtaisia esimerkkejä siitä, miten oppiminen ja opettaminen voidaan suunnitella tehokkaasti virtuaalista ja fyysistä oppimaisemaa hyödyntäen mahdollistaen yksilöllisempää, aidompaa ja innostavampaa oppimista. 

>>> Lisää

   

Opettajat ja oppilaat ovat yhtä mieltä siitä, että oppimisaktiviteettien tekeminen kehittää seuraavia oppilaiden taitoja:

       
           
(50 000 oppilasta, 2 624 luokkaa,  20 maata)

YLLÄPITO JA TUKI: info@oppimaisema.fi   •