Kirjaudu sisään Unohditko salasanasi?
SeminaaritEKSKURSIOTAsiantuntijarekisteriOPEAKATEMIA

Oppimisen ja oppimisympäristöjen asiantuntijoita

 
Vapaa tekstihaku  
 
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Ü   Å   Ä   Ö  

Asiantuntijoita 48 kpl.

Anttalainen Heli
Rakennusinsinööri, 1979 (KOTOL) Oppilaitosrakentaminen ja kalustaminen, oppimisypäristöjen kehittäminen, oppilaitosrakennusten turvallisuus, tilamitoitus, akustiikka, oppimisympäristö, opetuksen tilat, koulupiha, oppimaisema, kalusteet
Forsström, Sampo
KM, 1998 Teknologiakasvatus (erilaisia koulutustehtäviä v. 1997 alkaen) TVT-alakoulussa (koulutus ja kehitystehtäviä v. 2000 lähtien) Teknologia liikunnanopetuksessa (koulutus ja kehitystehtäviä v. 2010 lähtien)
Haapa, Petri Juhani
FM,, KT peruskouluorganisaation johtaminen, pedagoginen johtaminen, tietokonepohjaiset informaatiojärjestelmät kouluissa, koulun ilmapiiri ja kulttuuri
Happonen Heikki
KT, 1998 Koulurakennukset; tutkiminen ja kehittäminen Oppimisympäristökouluttaja; koulusuunnitteluryhmät, opettajat, rehtorit, arkkitehdit Koulun kehittäminen; rehtoreiden ja opettajien kouluttaja Tiedeseuratoiminta; strateginen asiantuntija
Heikka, Juhani
Pko, 1978, FM, 2015 Koulu- ja oppimisympäristön suunnitteluprosessin tukipalvelu Työpajatoiminta Käyttäjiltä kootun tiedon yhteenvedot suunnitteluryhmän käyttöön Koulurakennusten käyttäjäkokemusten kartoitus Kiinnostuksen kohde myös uudenlainen, kestävän kehityksen mukainen koulukonsepti.
Helasvuo Mikko,
arkkitehti, TKK 1993, oppilaitosrakentaminen, koulurakennusten suunnittelu, rakenteiden ja tilojen turvallisuus
Huhtala Marjatta
RI, 1976 Oppilaitosrakentamisen valtionavustusasiat
Hukkanen, Maria
KM 1999, 2005 Käsityötieteen laudatur, 2011 Opetushallinto & oppilaitosjohtaminen, 1998 Vuoden musiikki- ja taideopinnot, Australia, Musiikkikasvatus, Suomalainen Orff -pedagogiikka, TVT ja koulun kokonaisvaltainen kehittämistyö
Keune, Anna
MA New Media, 2010 Interaction design, designing digital tools for learning, participatory design with children, visualization
Kiarii Ngua
Master in social science - human computer interaction User engagement Gamification Democratic education User experience design Resource based economy
Kiviharju, Jani
FM, 2005 Tietotekniikan perustaitojen ja sosiaalisen ja yhteisöllisen median opetuskäytön täydennyskouluttaja. Kiinnostuksen kohteena erilaiset verkko-opiskeluympäristöt ja wikit.
Koskinen, Minna
KM, 2008 Kiinnostuksen kohteenani ja erityisalueenani on erilaisten verkkotyövälineiden ja -palvelujen hyödyntäminen opetuksen, opiskelun ja oppimisen tukena sekä etä- että lähiopetuksessa. Itselle mieluisinta aluetta ovat verkkototeutusten pedagoginen ja tekninen suunnittelu, opetuksen tvt-ratkaisujen kehittäminen sekä näiden teemojen kouluttaminen....
Kurttila, Pasi
KM 1998, Lapin yliopisto 1. Ohjaajakoulutus - eNorssin ohjaajakoulutustiimi 2001- - eNorssin ohjaajakoulutuksen koordinointi 2004-07 (suunnittelu ja toteutus) - eNorssin ohjaajakouluttajakoulutuksen koordinointi 2008-09 (suunnittelu ja toteutus) - eNorssin ohjaajakoulutuspalveluiden koordinointi 2009-2012 2. Oppimaisema-ajattelu ja sen kehittämin...
Kärki, Juhani
Kasvatustieteen maisteri, LO (2001) Mobiilioppimisen mahdollisuudet oppimisympäristön kehittämisessä, Mobiilioppiminen, Älykäs teknologia oppimisympäristön kehittämisessä.
Kärki, Juhani
Kasvatustieteen maisteri, luokanopettaja Olen innokas digioppimisen ja oppimisympäristöjen käyttömahdollisuuksien kehittäjä ja ideoija.
Laakkonen, Sanna
Taiteen maisteri, uusi media Graafinen suunnittelu, informaatiografiikka, mediakonseptit, käyttöliittymäsuunnittelu, multimodaaliset ympäristöt, graafinen suunnittelu, käyttöliittymä
Lang Markku
Oulun yliopisto KM, 1990 Lapin yliopisto TaM, 2003 sivuaineopintoja mm. Taidehistoria, Erityspedagogiikka ja Koulutusteknologia Oppimaisemallinen kehittäminen http://Oppimaiseman tutkiminen (oppimaisema.fi, http://itec.eun.org/) Toimintakulttuurin kehittäminen (http://fcl.eun.org/c/document_library/get_file?uuid=a094b0fc-2c44-4a86-a9c9-5c9075a69aba&...
Laru, Jari
KM, 2003, teknologiapainotteinen LO-opettajankoulutus KT, 2012, opiskelun tukeminen yhteisöllisten skriptien ja mobiililaitteiden avulla (scaffolding learning activities with collaborative scripts and mobile devices) Tieto- ja viestintätekniikan opetus- ja oppimiskäyttöön liittyvät teemat: - Teknologiatuettu oppiminen (technology-enhanced learning) ...
Lehtovaara, Katri
FM 2001 Helsingin yliopisto, pääaine suomen kieli, sivuaineet kotimainen kirjallisuus ja aineenopettajan opinnot, mediakasvatuksen erikoistumisopinnot, opetushallinnon tutkinto. Koulun toimintakulttuurin, monipuolisten oppimisympäristöjen ja oppimisen eheyttämisen kehittäminen. Opetussuunnitelmatyö omassa kunnassa.
Lounaskorpi, Petri
Luokanopettaja KM1984, 20 vuotta luokassa ja kunnan tivi vastaavana, 8 vuotta Jyväskylän yliopistossa tutkijana ja projektipäällikkönä. Nyt projektiasiantuntijana esim. OPH:n koordinaatiohanke OVI http://peda.net/polku/ovi Opettajien täydennyskouluttajana vuodesta 1990 -> ÄLYTAULUN (-tykin) interaktiivinen käyttöä osana opetusta ja oppimista. TABLE...
Lumme, Minna
Tohtoriopiskelija Aalto yliopisto, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu. KM 1995. Väitöskirjan aihe 'Co-designing spaces for school well-being'. Palvelumuotoilu. Osallistumisen uudet käytännöt koulussa. Yhteissuunnittelu. Oppimisympäristön hyvinvointia vahvistavat elementit. Erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret. Esteetön oppimisympärist...
Manninen, Marjaana
KM, Ktao, 1990 Kotitalouden ja kouluruokailun kehittäminen ja oppimisympäristöt, kuluttajakasvatus, yleissivistävä koulutus ja opetussuunnitelman kehittäminen.
Miettinen, Kirsi
KM, 1986 TVT:n käyttö opetuksessa
Mikko Jordman
KM, Oppilaitosjohdon kouluttaja, Koulurakentaminen, kahden yhtenäiskoulun rakennuttaminen Sosiaaliset ja verkko-oppimisympäristöt, ubiikkioppiminen Medialaitteet oppimiskäytössä
Minna Rovio
KM, kasvatus-/käsityötiede, erityispedagogiikka Oppimisympäristöt, erityinen tuki, vuorovaikutus, muutosjohtaminen, uudet pedagogiset menetelmät.
Myllyviita, Ari
FM, yhteisöpedagogi (AMK), sertifioitu TIETY-kouluttaja Tvt
Nyyssönen Kimmo
KM, 1996 TVT:n opetuskäyttö, verkko-oppimisympäristöt, sosiaalinen media oppimisessa, sulautuva oppiminen
Orpana Nina
KM 1997 Oulun yliopisto, liikunnan sivuaineopinnot. 2001 tekstiilityön aineenopettajan pätevyys Helsingin yliopisto. Opetushallinnon tutkinto 2006. Liikunta ja tekstiilityö. TVT ja koulun kokonaisvaltainen kehittäminen.
Pirkkalainen, Henri Juhani
ylioppilas, 2002 Konneveden lukio KM, 2010 Jyväskylän yliopisto projektitutkija (2009-) / tohtorikoulutettava (2010-) Jyväskylän yliopistossa. Avoimet oppimateriaalit - koordinaattorina Openscout-projektissa. Mukana myös Tel-Map ja ODS - EU-rahoitteisissa hankkeissa. Väitöksen aiheena Sosiaalinen Media organisaatioiden tietämyksenhallinnassa.
Pärssinen Helka
lastentarhanopettaja, kirkon varhaiskasvatuksen ohjaaja, webdesigner, sosiaalisen median kouluttaja Sosiaalisen median kouluttaminen varhaiskasvattajille, webjulkaisujen ja oppimisympäristöjen suunnittelu ja koodaaminen
Rajala Mikko
Tekniikan tohtori, Filosofian lisensiaatti (sov. matem.) ammattikorkakoulun opettajan pedag. pätevyys) Yrittäjyyskasvatus, kouluttajana toimiminen
Rauhala Johanna
KK,luokanopettaja, koulun ekotukihenkilö Luonto, kierrätys, ekokasvatus
Rimpelä
Kasvatustieteen lisensiaatti Elämänkaariset palvelut Oppimisympäristöt Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen kustannustehokas järjestäminen
Ruikka, Mika
KM, 1998 Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö Web-palveluiden kehitys Palvelimet, verkot, työasemat, tabletit ym. Tietoturva
Sanna Kaijalainen
KM 2007 Future Classroom Ambassador 2015-
Savolainen, Jussi
DI, Rakennustuotanto ja -talous 2008 Käyttäjien tuottaman tiedon hallinta - Kustannustiedon hallinta - Yhteiskehittämisen tuottaman tiedon hallinta - Suunnitteluprosessin organisoiminen tietoja jalostavaksi ja säilyttäväksi Suunnittelun ohjaaminen rakennushankkeissa - aiheesta luennoiminen TTY:llä - Suunnittelunohjaajana toimiminen erilaisissa r...
Sipilä, Raini
KM, Helsingin Yliopisto 1994 Musiikin ja kuvataiteen sivuaineopinnot, äidinkielen ja kirjallisuuden perusopetuksen opettajan pätevyys, Helsingin yliopisto 2007. Kiinnostuksen kohteet musiikki, kuvataide, kirjallisuus, draamakasvatus, kulttuurikasvatus, teatteri, teknologiakasvatus ja kansainvälinen toiminta (Comenius-projekti, eTwinning, Global Educatio...
Tanner, Aleksi
KM, 2013 Liikunta, aineopinnot 60op, 2010 Future Classroom Ambassador 2015-
Tant Gredelin kommer från biblioteket och berättar sagor för barnen
Dressinen förskola samarbetar med Bennäs skola, Forsby skola, Sundby skola och Östensö skola. Från kommunens bibliotek kommer tant Gredelin och berättar sagor för barnen. I samarbete med grannkommunerna, Utbildningslinjen för barnträdgårdslärare, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier och Villa Elba ordnas fortbildning i utomhuspedagogik på Dr...
Tapaninen, Reino
Arkkitehti, 1980 (TTKK) Kouluarkkitehtuuri, oppimisympäristöjen kehittäminen, kouluverkko- ja toimitilaselvitykset, koulurakentamiseen liittyvä luennointi ja koulutus.
Timonen, Päivi
FM 2008, Itä-Suomen yliopisto. Pääaine kirjallisuus, sivuaineet suomen kieli ja aineenopettajan opinnot. Oppimisen eheyttämisen kehittäminen.
Toikkanen, Tarmo
PsM, 2006 Olen kokenut opettajien kouluttaja ja viime vuodet olen keskittynyt kahteen teemaan: osallistavaan muotoiluun ja Edukata-menetelmään, sekä tekijänoikeuksiin ja avoimiin sisältöihin.
Turpeinen Juha-Matti
Km 1995 Tvt, tn, yrittäjyyskasvatus
Turpeinen Juha-Matti
KM Tulevaisuuden työelämä taidot, yrittäjyyskasvatus, tekninen työ, tieto- ja viestintä tekniikka, opettajankoulutus
Vartiainen Katrina
KT, 2011 FM, 1991 (germaaninen filologia) vieraan kielen opettaminen, tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen vieraan kielen opetuksessa, aineenopettajankoulutuksen haasteet, harjoittelun ohjaajien koulutus
Vuopala, Essi
KM, 2001, kasvatustieteen koulutusohjelma, pääaineena kasvatuspsykologia, aineenopettajan pätevyys LO, 2009, luokanopettajan kelpoisuuteen oikeuttavat opinnot KT, 2013, väitöstyön otsikkona 'Onnistuneen yhteisöllisen verkko-oppimisen edellytykset - näkökulmina yliopisto-opiskelijoiden kokemukset ja verkkovuorovaikutus' Erityisosaaminen ja tutk...
Vuori, Ilkka
TM, 2006 Future Classroom Lab, ITEC, Edukata, FCN, Future Classroom Ambassador, iPad, SMART Technologies, Kuuma-kuntien tvt-lähikoulutusagentti
Wahlstein, Pauliina
KM, 1996 Helsingin yliopisto, sivuaineet suomi 2 kielenä, liikunta, alkuopetus, EO 2005, Helsingin yliopisto. TVT, opetusteknologian kehittäminen, opetussuunntelmatyö omassa kaupungissa, oppilaiden hyvinvointi.

YLLÄPITO JA TUKI: info@oppimaisema.fi   •