Mitä huomisen koulua suunniteltaessa tulee huomioida?

19.12.2017


Koulu ei ole irrallinen saareke muusta yhteiskunnasta. Eri alojen ammattilaisten yhteistyöllä ja huolellisella suunnittelulla voidaan luoda koulu, joka tuo kaikki lapsille ja nuorille olennaiset palvelut saman katon alle. Kun eri ryhmien tarpeet tulevat huomioiduksi piirtopöydältä kalustehankintoihin, koulu voi olla koko aluetta hyödyttävä monipalvelukeskus.

'Elämänkaarisessa ajattelumallissa lasten ja nuorten kasvu ja kasvatus nähdään vauvasta teini-ikään kestävänä vuosien jatkumona, joka parhaimmillaan tapahtuu samojen aikuisten läsnä ollessa' sanoo Markku Rimpelä, tilaajajohtaja, Hämeenlinnan kaupunki.

Huomisen koulua rakentamassa -innovaation stepit kokoavat yhteen elämänkaarisen suunnittelun viisi eri vaihetta: ennakkovaihe, yhteinen visio ja strategia, toteutus, perehdyttäminen ja palaute sekä toiminta ja käyttö. Steppejä seuraamalla koulurakentaminen toteutuu uudella, toiminnallisella ja keskustelevalla mallilla.Tutustu tarkemmin eri ammattilaisten yhteistyössä kokoamaan Huomisen koulua rakentamassa -dokumenttiin, joka avaa prosessin vaihe vaiheelta.

 

https://hundred.org/fi/articles/mita-huomisen-koulua-suunniteltaessa-tulee-huomioida

YLLÄPITO JA TUKI: info@oppimaisema.fi   •