Päiväkoti Jump sai OPH:lta ison kehittämisavustuksen

05.09.2018
Päiväkoti Jump sai OPH:lta ison kehittämisavustuksen

Päiväkoti Jumpin ”Ketterä – Näkökulmat uusiksi innovatiivisessa varhaiskasvatusympäristössä”-hanke on saanut Opetushallitukselta 152.000 € tuen. Yrityksen oma osuus 190.000 € kokonaishankkeessa on 38.000 €. Yhteensä OPH jakoi kehittämisrahaa 1,4 M€, mistä Päiväkoti Jumpin hankkeen osuus oli 10,8%. Hanke toteutetaan yhteistyössä Duudsonit Activity Parkin ja Ravintola Pirttihirmun kanssa sekä tutkimus- ja kehitystoiminnassa kumppaneina on Jyväskylän Yliopisto, Seinäjoen Ammattikorkeakoulu ja Koulutuskeskus Sedu.
Hankkeen avulla yritys kehittää uutta ABDC (Activity Based Day Care) –päiväkotiympäristöä. Hankkeessa testataan nykyisessä Yrittäjäntien päiväkodissa uusia innovatiivisia tilaratkaisuja, videotekniikkaa liikkumisen ja oppimisen tukena sekä tutkitaan lasten liikkumista ja ravintotottumuksia yhteistyöoppilaitosten kanssa.

- Tavoitteena on saada myös Healthy Kids of Seinäjoki –hankkeelle tieteellistä tutkittua tietoa lasten varhaiskasvatuksesta ja erityisesti liikkumisen vaikutuksesta Päiväkoti Jumpissa. Esimerkiksi kaikille Jumpin lapsille saadaan liikkumista tutkivat aktiivisuusrannekkeet käyttöön. Tätä dataa yhteistyöoppilaitoksemme saavat analysoida kehittäen samalla päiväkodin liikkumiseen liittyvää pedagogiikkaa, kertoo Päiväkoti Jumpin toimitusjohtaja Maarit Karvonen.

- Pyrimme luomaan myös nykyiseen yksikköön sekä uusiin perustettaviin yksikköihin tiloja, joiden käyttöastetta saadaan nostettua aivan uudenlaisilla innovaatioratkaisuilla. Kehitämme ratkaisussa myös tilojen monipuolisuutta ja -käyttöisyyttä. Lapsen osallisuus ja aiheen mielekkyys sekä oppimisenkokemus saadaan huomioitua osittain myös virtuaalitekniikalla. Huomioimme tila- ja toimintamallien kehittämisessä uuden varhaiskasvatussuunnitelman mukaiset oppimisympäristöt. Tuomme uudenlaista ajattelutapaa mm. seuraaviin oppimisalueisiin: leikkiminen, liikkuminen, taiteellinen ilmaisu, tutkiminen, kokeminen, kielen tukeminen, musiikki ja rauhoittuminen, lisänä myös englannin kielisuihkutus. Kyseistä mallia kehitämme myös ulkoaktiviteettialueillemme, elämysmetsään, retkeilyyn sekä yrittäjäkasvatukseen. Uuteen Ideaparkin yksikköömme tuomme ensimmäisen kehitysversiomme Jump ABDC -päiväkodista, jatkaa Karvonen.

- Ketterä - Näkökulmat uusiksi innovatiivisessa varhaiskasvatusympäristössä -hankkeen avulla pyritään luomaan varhaiskasvatusta saavalle lapselle ja hänen perheelleen aivan uudenlainen ympäristö ja toimintamalli, missä koko perheen kokonaisvaltaista hyvinvointia pystytään parantamaan. Pääperiaate on siinä, että lapsi saa vähintään suositusten mukaisen liikuntamäärän sekä ravinnon ja muun varhaiskasvatukseen liittyvän pedagogisen opetuksen uudentyyppisessä oppimisympäristössä. Lapselle pystytään takaamaan tällä järjestelmällä myös riittävä lepo- ja vapaa-aika. Pystymme tuomaan suomalaiseen varhaiskasvatukseen uudenlaista ajattelua, uudenlaisia päiväkodin pienryhmätiloja, tieto- ja viestintäteknologian viimeisimmät innovaatiot, videotekniikan avulla uudentyyppistä osallistavaa liikkumista ja oppimista sekä näistä aihealueista tutkittua tietoa oppilaitosyhteistyön kautta. Tämä saatu hanketuki antaa meille ainutlaatuisen mahdollisuuden viedä varhaiskasvatusosaamistamme eteenpäin sekä kotimaassa että myös mahdollisissa uusissa kansainvälisissä kohteissamme. Saamme kehittää ja pilotoida hyviä käytänteitä jo nykyisessä yksikössämme hankkeen avulla, jatkaa Karvonen innostuneena.

Lisätietoja

Maarit Karvonen, toimitusjohtaja 050-5972424 maarit.karvonen@dap.fi
Jani Karvonen, hallituksen pj. 050-5972425 jani.karvonen@dap.fi

YLLÄPITO JA TUKI: info@oppimaisema.fi   •