Logga in Minns inte lösenordet?
Sökord
Tidpunkt  
-  


 • Utbildning: Regionalt säkerhetsforum i Sydvästra Finland 2018
  Plats: Statens ämbetshus, Självständighetsplan 2 Åbo
  Tid: 10.9.2018 00:00
  Beskrivning: Välkommen till huvudevenemanget för säkerhetsnätverket för Sydvästra Finlands uppväxt- och lärmiljö. Säkerhetsforu-met riktar sig till de som arbetar inom fostran och utbildning med intresse för säkerhetsfrågor.
 • Utbildning: FRAMTIDENS SKOL- OCH FÖRSKOLEMILJÖ 2015
  Plats: SCANDIC HASSELBACKEN, STOCKHOLM
  Tid: 19.5.2015 00:00
  Beskrivning: Hur skapar du en hållbar process för planeringen av framtidens skola och dess lokaler för att möta behoven på kort och lång sikt? Hur kan du ta vara på det befintliga beståendet och genom bra projektledning och ombyggnation skapa framtidens skollokaler? Hur möter du behoven av platser och samtidigt utvecklar en högkvalitativ inne- och utemiljö för förskolan och skolan? På årets konferens och mötesplats Framtidens skol- och förskolemiljöer 2015 får du ta del av den senaste utvecklingen och kunskaperna inom området!

  Under två dagar får du lyssna till experter och praktikfall från olika delar av landet! Passa på att höra om andra kommuners planering och byggnation av framtidens skolor och förskolor och hur man arbetar med att skapa framtidens lärmiljöer.
 • Utbildning: Bygging av framtidens skole - Læringsmiljø for framtidens utfordringer
  Plats: Oslo
  Tid: 21.4.2015 00:00
  Beskrivning: Undervisningen både i grunnskolen og videregående utdannelser er i konstant utvikling – og dette stiller krav til nyskapende, fleksible læringsrom. Kvadratmeterene må utnyttes optimalt, og det er avgjørende at våre barn og unge ferdes i moderne fysiske omgivelser med godt inneklima og tilgang til teknologiske hjelpemidler.

  På denne skolekonferansen vil vi få se noen av Oslos nyåpnede skoler. Samtidig vil vi sette i gang en debatt om fremtidens undervisnings- og læringsmiljøer. Vi får høre om forskningsprosjekter innen læring og innovasjon. Og vi spør eksperter i pedagogikk, didaktikk og undervisningsbygg fra inn- og utland om deres syn på framtidens læringsrom, og dermed også framtidens skoler.

  Velg en eller flere moduler

  For å imøtekomme interessene dine best mulig, har vi satt sammen konferansen slik at den består av flere moduler. Du kan fritt velge hvilke deler av konferansen du vil delta på:

  På konferansens første dag tar vi deg med på en studietur. Deretter følger selve konferansedagen, hvor du får høre om utfordringene framtidens skoler og læringsrom står overfor.

  På dag tre kan du velge mellom to forskjellige moduler: 
Her finnes det temadager med studieturer og opplegg enten om bygging og campusdannelse på ungdomsskoler og videregående skoler, eller om bygging av framtidens daginstitusjoner.

  Du kan enten delta på alt eller velge til og fra slik at du bare deltar på det du er interessert i, enten det er grunnskoler, videregående skoler eller barneinstitusjoner.
 • Utbildning: Framtidens skol- och förskolemiljö 2014
  Plats: Tid och plats Konferens 14-15 oktober 2014 Scandic Hasselbacken Hazeliusbacken 20, Stockholm 08-517 343 00
  Tid: 14.10.2014 00:00
  Beskrivning:
  Framtidens skol- och förskolemiljö 2014
  14

  Skolmiljö och skollokalsfrågorna är högt prioriterat bland Sveriges kommuner för att utveckla långsiktigt hållbara skollokaler och skapa den moderna och attraktiva skolan för framtiden. För att lyckas jobbar alltfler i samverkan för att ta ett samlat grepp kring skolans verksamhet, den fysiska miljön och skolans roll i samhället.

  Du som arbetar med planering och utveckling av skolans lokaler har en viktig roll för att säkerställa att arbetet går i linje med de ekonomiska förutsättningarna och blir så bra som möjligt för verksamheten. Därför arrangerar Ability Partner konferensen ”Framtidens skol- och förskolemiljö” som under två intensiva dagar fokuserar på strategisk lokalresursförsörjning, lokalplanering och utformning av framtiden lärmiljöer!

  Ta chansen att nätverka och lyssna till högintressanta praktikfall och anföranden!
  Ur innehållet

  Att framgångsrikt planera för framtidens skola genom att ta ett samlat grepp kring skolans verksamhet, den fysiska miljön och skolans roll i samhället
  Strategisk lokalresursförsörjning som process – så skapar du en effektiv beslutsgång kring din kommuns planering av skollokaler för bättre resultat
  Planering och utformning – så skapar du framtidens lärmiljöer och samtidigt bygger in en flexibilitet för skiftningar i elevantal och arbetssätt i skolan
  Metoder och arbetssätt för att möta framtida behov av skol- och förskoleplatser utan att tumma på kvaliteten i skolans verksamhet och miljö
  Kvalitet, ekonomi och form – hur du genom en tydlig process för dialog och samverkan får ut maximalt av om- eller nybyggnationen
  Hur hitta möjligheter i det befintliga beståndet? Hör om kreativa lösningar för förnyelse av skolans inne- och utemiljöer

 • Utbildning: ARKITEKTUR, PEDAGOGIK OCH DESIGN
  Plats: Hanaholmen - kulturcentrum för Sverige och Finland, Esbo, Finland
  Tid: 23.1.2014 00:00
  Beskrivning: På konferensen reflekterar vi kring hur man kunde skapa en lärmiljö som stöder elevens lärande, kreativitet och deltagande. Goda finländska och andra nordiska exempel om temat presenteras och dessutom ordnas studiebesök till några inspirerande arkitekturmål. Föreläsarna är nordiska sakkunniga inom arkitektur, pedagogik och design. På programmet finns också intressanta workshops.
  Konferensen är i första hand avsedd för skolplanerare, rektorer, lärare, arkitekter, administratörer, beslutsfattare och lärarutbildare.

  Konferensen simultantolkas från finska till svenska och från svenska till finska.
 • Utbildning: Konferens om byggandet av framtidens skolor 2013
  Plats: Rica Hotel Stockholm Slöjdgatan 7 SE-111 57 Stockholm Tel +46 (0) 8 723 72 36 28.03.2013 00:00 - 30.03.2013 00:00
  Tid: 28.3.2013 00:00
  Beskrivning: Skolbyggandet handlar om att bygga helt nya skolor, men även om att bygga ut, förändra och renovera befintliga byggnader. Under närmaste åren planerar man att bygga många nya skolor i Stockholm och i hela Sverige men frågan är om vi kan skapa skolbyggnader som är anpassade för framtidens undervisning? Årets konferens fokuserar på vad en god fysisk miljö i skolan innebär och vilka förutsättningar man ska ta hänsyn till när man vill skapa trygga, innovativa och pedagogiska skolmiljöer. Konferensen är ett försök att analysera samspelet mellan den rumsliga organisationen och en god pedagogisk verksamhetsutveckling för att komma fram till nya metoder att utveckla skolmiljöer för framtiden.
  Målgrupp. Denna konferens riktar sig till dig som är anställd inom skolväsendet eller offentliga myndigheter som sysslar med byggande, drift och utveckling av skolor. Men även för dig som är medlem av offentlig och privat skolledning samt säkerhetsorganisationer. Samt för dig som är byggherre, byggherrerådgivare, arkitekt, rådgivare, entreprenör, underentreprenör osv.
 • Utbildning: FRAMTIDENS LÄRANDE - HÄR OCH NY
  Plats: Stockholm Waterfront
  Tid: 15.3.2013 00:00
  Beskrivning: Framtidens lärande – här och nu!, 15- 17 maj 2013 på Stockholm Waterfront. Framtidens lärande är den nationella mötesplatsen för beslutsfattare och drivande skolledare och pedagoger kring skolutveckling med stöd av digitala verktyg, medier och samarbetsformer. Här möts skolor, myndigheter, forskare och leverantörer. Hitta dina inspirationskällor och utvecklas gemensamt!

  “Framtidens lärande – massor av inspiration, bra och givande möten”
  ”Verkligen en plats för dialog, för gemensam kunskapsbildning”
  “Med ökade krav på skolan behöver vi bli ännu bättre på att 
utnyttja moderna verktyg för att nå målen”

  Framtidens lärande förnyas ständigt – nu för femte året. FL2013 byggs upp kring fyra större teman och genomförs tillsammans med många skolor, kommuner och andra aktörer. Dessa teman bildar tillsammans spjutspetsen för digital skolutveckling idag:

  TEMA: pedagogik, lärande och arbetssätt. Inspiration med Guldäpplets finalister – allt ifrån \\\\\\\\\\\\\\\"skriva sig till läsning\\\\\\\\\\\\\\\" till \\\\\\\\\\\\\\\"flipped classroom\\\\\\\\\\\\\\\"
  TEMA: digitalt innehåll, läromedel, bibliotek, öppna resurser och kommersiella, pedagogers eget skapande och delande
  TEMA: fysiska lärmiljöer med flexibilitet och långsiktig hållbarhet
  TEMA: kommunal strategi och ledarskap för skolutveckling – hur vi säkrar infrastruktur genom fokus på egen kunskapsbildning och kompetens i dialog med forskning

  Ge din skola en beredskap för framtiden. Åk som team och bygg era egna program. Hitta inspirationskällor, bli utmanad och utvecklas gemensamt!

  Huvudkonferensen äger rum 16-17 maj. Dagen innan, 15 maj, blir det en fördag med spännande seminarier och workshops! Konferensavgiften är 3950 kr fram till 31 januari.

  Passa på och anmäl dig nu om du vill ha fakturan i år!

YLLÄPITO JA TUKI: info@oppimaisema.fi   •